Annonce

Bundisarin


Producent: Amneal

Indeholder
Bundisarin er et middel mod forstørret prostata. Alfa-blokker.

Virksomme stoffer
Alfuzosin

Anvendelse

Bundisarin anvendes til behandling af forstørret prostata inden operation.


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Sædvanligvis 1 depottablet (10 mg) 1 gang i døgnet.Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 16 år.  

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Utilpashed
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed
Blodtryksfald når man rejser sig
Hovedpine, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Besvimelsesanfald
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende lever
Hjertekrampe
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke kendt
Iltmangel i hjernen*
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Langvarig smertefuld erektion
Komplikation ved operationer i øjet

* Er set hos særlige patientgrupper (bl.a. ved tidligere hjerneblødning/blodprop i hjernen).


Bør ikke anvendes

Bundisarin bør ikke anvendes ved:

 • dårligt fungerende hjerte
 • overfølsomhed over for indholdsstoffet eller lignende stoffer (doxazosin og terazosin).

Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at blokere de såkaldte alfa-1a-receptorer i det automatiske (autonome) nervesystem. Herved afslappes muskulaturen i urinrøret, så vandladningen lettes.
 • Virkningen indtræder i løbet af dage til uger.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-9 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 10 mg alfuzosinhydrochlorid.Særlige advarsler

Bundisarin skal anvendes med forsigtighed:

 • af ældre
 • ved påvirket ekg (dit hjertes elektriske aktivitet)
 • hvis du er hjertepatient og fx lider af hjertekrampe eller tager lægemidler mod forhøjet blodtryk

Da midlet kan give svimmelhed og blodtryksfald, bør man undlade at køre bil eller betjene farlige maskiner, indtil man ved, hvordan midlet påvirker én.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes til 2,5 mg i døgnet ved dårligt fungerende lever. Dosis kan evt. øges til 2,5 mg 2 gange i døgnet.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Bundisarin forstærker den blodtryksnedsættende virkning af diltiazem, nifedipin og verapamil (midler mod forhøjet blodtryk). Samtidig behandling med disse midler kan medføre kraftigt blodtryksfald.
 • Svampemidler (fx itraconazol) samt HIV-midler (ritonavir) kan forstærke virkningen af Bundisarin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter10 mg
Pris i kr. Udgået 23-09-2019
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter10 mg
Pris i kr. Udgået 24-02-2020

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
depottabletter 10 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI