Annonce

Bupivacain-morfin "SAD", komb.


Producent: SAD

Indeholder
Bupivacain-morfin "SAD" er et smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Bupivacain
Morphin

Anvendelse

Bupivacain-morfin "SAD" anvendes til indsprøjtning i rygmarven som smertestillende behandling efter operation (epidural smertebehandling).


Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i rygmarven (epiduralt).

 • Dosis er individuel. Sædvanligvis gives 5 ml pr. time ved hjælp af særlig doseringspumpe.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Lavt blodtryk
Hovedpine
Hudkløe
Manglende vandladning
Små pupiller
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nedsat vejrtrækning
Forvirring, Sløvhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • hvis man er allergisk over for andre lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 • Små mængder af lægemidlet går over i modermælken.
 • Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.


Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping
Anvendelse af morfin medfører udelukkelse fra sportsstævner.
Virkning

Bupivacain

 • Virker lokalbedøvende ved at blokere den elektriske impuls i rygmarven, inden den når frem til centralnervesystemet, hvor impulsen normalt udløser en registrering af smerte.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.

Morfin

 • Virker smertestillende ved at påvirke disse områder i centralnervesystemet.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 7-8 timer.


Lægemiddelformer

Infusionsvæske. 1 ml indeholder 2,5 mg bupivacainhydrochlorid og 50 mikrogram morphinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Forsigtighed til patienter i dårlig almentilstand eller med kroniske lungesygdomme.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Bupivacain-morfin "SAD" øger virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) øger Bupivacain-morfin "SAD"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) øger Bupivacain-morfin "SAD"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af andre lokalbedøvende midler øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig brug af visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (sotalol, amiodaron) øger risikoen for hjertepåvirkning.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 ml GL
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke infusionsvæske2,5 mg/50 mikrog/ml
Pris i kr.Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI