Annonce

Buprenorphine "Teva"

N02AE01

Buprenorphine "Teva" er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Buprenorphine "Teva" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Doseringsforslag

Findes som depotplastre.

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 5 mikrogram/time. Plastret skiftes hver 7. døgn. Dosis bør tidligst justeres efter 3 døgn.

Bemærk:

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Rødme, Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed.
Kraftesløshed, Træthed.
Nedsat appetit.
Muskelsvaghed.
Rysten, Hovedpine.
Forvirring, Nervøsitet, Søvnløshed.
Åndenød.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse.
Abstinenser.
Overfølsomhed.
Faldtendens.
Kramper.
Hukommelsesbesvær, Koma, Koordinationsbesvær, Migræne, Nedsat følesans, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Aggressivitet, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning, Pludselig vandladningstrang, Ufrivillig vandladning.
Besvimelsesanfald, Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Kredsløbschok, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe.
Tarmslyng.
Balanceforstyrrelser.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet.
Væskemangel.
Psykoser.
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser.
Forværret astma, Nedsat vejrtrækning, Vejrtrækningsstop.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øresmerter.
Hududslæt med betændte blærer.
Ufrivillige muskelsammentrækninger.
Afhængighed af midlet, Humørsvingninger.
Ikke kendt.Betændelse i nedre del af tyktarmen.
Tilvænning.
Søvnighed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen under søvn.
Hududslæt ved kontakt med midlet.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen efter langvarig brug og særligt ved samtidig stof- eller alkoholmisbrug, eller hvis du har en alvorlig psykisk lidelse.

 • Ved brug af plaster forekommer desuden meget ofte hudreaktioner og ubehag på påsætningsstedet.
 • Plasteret bør ikke udsættes for ekstern varme fra fx varmepuder, varmedunke, varmelamper eller sauna og karbad, da det kan medføre øget optag af det aktive stof. Dette skal man også være opmærksom på, hvis man har feber.
 • Opioider kan medføre hormonelle ændringer i blodet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprenorphine "Teva", mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og alkohol kan øge Buprenorphine "Teva"s sløvende virkning.
 • Buprenorphine "Teva" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn. Halveringstiden i blodet () er 30-34 timer.

Håndtering og holdbarhed

 • Absorptionsareal:
  • 5 mikrogram/time: 6,25 cm2
  • 10 mikrogram/time: 12,5 cm2
  • 20 mikrogram/time: 25 cm2
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time eller 20 mikrogram/time buprenorphin over 7 dage.

Hjælpestoffer

Andre:

Polyethylenterephthalat : depotplastre 5 mikrogram/time, depotplastre 10 mikrogram/time, depotplastre 20 mikrogram/time
Levulinsyre : depotplastre 5 mikrogram/time, depotplastre 10 mikrogram/time, depotplastre 20 mikrogram/time
Oleyloleat : depotplastre 5 mikrogram/time, depotplastre 10 mikrogram/time, depotplastre 20 mikrogram/time
Polyacrylat : depotplastre 5 mikrogram/time, depotplastre 10 mikrogram/time, depotplastre 20 mikrogram/time
Polyester : depotplastre 5 mikrogram/time, depotplastre 10 mikrogram/time, depotplastre 20 mikrogram/time
Povidon K90 : depotplastre 5 mikrogram/time, depotplastre 10 mikrogram/time, depotplastre 20 mikrogram/time

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depotplastre 5 mikrogram/time4 stk.122,70
(Recept)depotplastre 10 mikrogram/time4 stk.67,75
(Recept)depotplastre 20 mikrogram/time4 stk.146,80

Substitution

Foto og identifikation

depotplastre 5 mikrogram/time
PrægBuprenorphin, 5 µg/h
Kærv
Farvebeige
Mål i mm.45 x 45
depotplastre 10 mikrogram/time
PrægBuprenorphin, 10 µg/h
Kærv
Farvebeige
Mål i mm.45 x 70
depotplastre 20 mikrogram/time
PrægBuprenorphin, 20 µg/h
Kærv
Farvebeige
Mål i mm.70 x 70

Revisionsdato

fr. 25. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI