Annonce

COVID-19 Vaccine Janssen

J07BN02

COVID-19 Vaccine Janssen er en vaccine mod COVID-19.

Virksomme stoffer

Anvendelse

COVID-19 Vaccine Janssen anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne på 18 år og derover.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Voksne over 18 år

 • Vaccinationen består af 1 enkeltdosis på 0,5 ml.

Beskyttelse

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 14 dage efter injektionen.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

Bemærk:

 • COVID-19 Vaccine Janssen kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Denne vaccine har skærpet indberetningspligt; men vaccinerede borgere eller pårørende skal ikke indberette de typiske og mest almindelige bivirkninger ved COVID-19-vacciner. De typiske og mest almindelige bivirkninger kan ses i Lægemiddelstyrelsens Meld en bivirkning ved en COVID-19-vaccine for borgere, hvor der også er et link til Lægemiddelstyrelsens COVID-19-vaccine e-blanket til indberetning af andre eventuelle bivirkninger.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Træthed.
Ubehag ved indstiksstedet.
Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kulderystelser.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ledsmerter.
Hoste.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i arme og ben.
Rysten, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Tinnitus.
Overfølsomhed.
Nedsat følesans.
Blodprop i de dybe vener.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Blodprop efter vaccination sammen med et lavt antal blodplader (såkaldt VITT).
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Karbetændelse i huden.

Bør ikke anvendes

COVID-19 Vaccine Janssen bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Vaccination bør udskydes ved sygdom med feber over 38,0⁰C.
 • Hvis du tidligere har haft tilfælde af den sjældne sygdom kapilærlækagesyndrom (CLS). Se Særlige advarsler.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtningen.
 • COVID-19 Vaccine Janssen skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.
 • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader - såkaldt trombose-trombocytopenisyndrom (TTS), også kaldet VITT:
  • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader er meget sjældent observeret efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen. Derfor er det vigtigt, at du søger øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende mavesmerter, da disse symptomer kan være tegn på blodprop og/eller blødning.
  • Det betragtes som muligt, at der kan være en årsagssammenhæng mellem vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen og forekomsten af blodprop i kombination med øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplade. Disse tilfælde opstod inden for de første tre uger efter vaccination og forekom overvejende hos kvinder under 60 år. Der er endnu ikke fundet nogen konkrete risikofaktorer.
  • Der er set tilfælde af fald i antallet af blodplader, oftest inden for de første fire uger efter vaccination med COVID-19 Vacccine Janssen. I meget sjældne tilfælde var disse fald i antallet af blodplader forbundet med blødning. Nogle af disse tilfælde forekom hos personer, som tidligere har haft sygdom med lavt antal blodplader.
  • Hvis du tidligere har haft en sygdom med et lavt antal blodplader vil du sædvanligvis få taget blodprøver til kontrol af antallet af blodplader efter vaccination.
  • Du skal være opmærksom på spontan blødning, blå mærker eller røde pletter på huden og kontakte din læge da det kan være tegn på fald i antallet af blodplader.
  • Blodprop i venerne er i sjældne tilfælde set efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen.
  • Vaccinerede, som får blodprop inden for 3 uger efter vaccination, vil blive undersøgt nærmere med henblik på eventuel yderligere behandling..
 • Kapillærlækagesyndrom (CLS):
  • Kapillærlækagesyndrom er en sjælden, alvorlig tilstand med akutte væskeansamlinger i arme og ben samt lavt blodtryk, Der siver væske fra de små blodkar ind i det omkringliggende væv, og det kan medføre bl.a. chok.
  • Der har været et tilfælde af kapillælægesyndrom efter vaccination af én person, som tidligere har haft denne lidelse, Derfor må du ikke vaccineres, hvis du tidligere har haft kapillælægesyndrom.
 • Alkoholindhold
 • COVID-19 Vaccine Janssen indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g pr. dosis.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares og transporteres ved temperaturer fra -25⁰C til -15⁰C.
 • Kan opbevares i køleskab (2-8⁰C) én enkelt periode på højst 3 måneder. Må ikke genplaceres i fryser. Ikke anvendt vaccine skal derfor kasseres efter de 3 måneder.
 • Vaccinen optøs enten i køleskab (2-8°C) eller ved stuetemperatur (højst 25⁰C).
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 6 timer i køleskab (2-8°C) eller højst 3 timer ved stuetemperatur (højst 25⁰C), men bør anvendes umiddelbart.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension

 • 1 dosis indeholder mindst 8,92 log10 infektiøse enheder (Inf E) COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus Ad26).
 • 1 hætteglas indeholder 5 doser.

Hjælpestoffer

Andre:

2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD) : injektionsvæske, susp.
Citronsyre (E330) : injektionsvæske, susp.
Ethanol : injektionsvæske, susp.
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp.
Polysorbat 80 : injektionsvæske, susp.
Sterilt vand : injektionsvæske, susp.
Trinatriumcitrat : injektionsvæske, susp.

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, susp. 10 x 5 doser
(Recept)injektionsvæske, susp. 20 x 5 doser

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 5. maj. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI