Annonce

Cabaser


Producent: Pfizer

Indeholder
Cabaser er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Cabergolin

Anvendelse

Cabaser anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5-1 mg 1 gang i døgnet. Dosis øges 1 gang om ugen med 0,5-1 mg, indtil vedligeholdelsesdosis nås. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-3 mg 1 gang i døgnet. Døgndosis må ikke overstige 3 mg. Ved kombinationsbehandling skal dosis af levodopa herefter nedsættes.

Tabletterne bør tages i forbindelse med et måltid for at undgå mavegener.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Dannelse af arvæv på hjerteklapperne*, Væskeophobning i fx arme og ben
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertekrampe, Væskesamling i lungehinderne, Åndenød
Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Spillelidenskab**, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget seksualdrift**
Øget sexlyst**
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Pludselig søvnanfald
Meget sjældne (under 0,01%)
Ardannelse
Ikke kendt
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Dopaminafhængighed***, Rysten
Synsforstyrrelser

* Hyppigheden kendes ikke, men nye studier tyder på, at hjerteklaplidelse muligvis forekommer oftere end tidligere antaget.

** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

*** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.


Bør ikke anvendes

Ved overfølsomhed over for ergotamin (migrænemiddel) samt ved alvorlige hjerte-karsygdomme bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med lægemidlet er afsluttet.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 65 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) eller 2 mg (delekærv) cabergolin. Særlige advarsler
 • Cabaser kan forårsage hjerteklap-lidelser. Hvis du skal have langtidsbehandling med Cabaser, bør din læge før behandlingsstart, og med jævne mellemrum under behandlingen (1-2 gange årligt), sørge for, at du får foretaget et ekkokardiografi (en ultralydstest af hjertet). Vedvarende åndedrætsbesvær, brystsmerter, hævede ben eller smerter i lænden kan være tegn på fibrotiske reaktioner (arvæv) i hjerte, lunger eller bughulen, og du skal derfor kontakte lægen, hvis du oplever disse symptomer. Lægen vil efterfølgende vurdere, om behandlingen evt. skal stoppes.
 • Stor forsigtighed skal udvises, hvis du har eller har haft mavesår.
 • Desuden skal der udvises forsigtighed ved psykisk sygdom, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme samt ved visse lungesygdomme. Særligt i starten af behandlingen vil dit blodtryk både i liggende og stående stilling blive kontrolleret.
 • Ved alvorligt nedsat leverfunktion vil lægen reducere din dosis.
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse antibiotika (makrolider) kan øge Cabasers bivirkninger.
 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Cabaser.
 • Kombinationen af Cabaser og itraconazol (svampemiddel) kan medføre kraftig reaktion af Cabaser, og kombinationen bør undgås. 


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg
Pris i kr. 909,10
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg
Pris i kr. 1.277,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI