Annonce

Cefotaxim "Villerton"


Producent: Mylan Hospital

Indeholder
Cefotaxim "Villerton" er et antibiotikum. Cefalosporin.

Virksomme stoffer
Cefotaxim

Anvendelse

Cefotaxim "Villerton" anvendes til behandling af:

 • Alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af cefotaxim, fx:
  • bughindebetændelse
  • blodforgiftning
  • alvorlige urinvejsinfektioner.

Dosering

Findes som pulver til injektions-/og infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1 g 2 gange i døgnet. • Børn under 12 år. 50-100 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser. • Nyfødte. Højst 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

Bemærk:

 • Ved alvorlig infektion kan større dosis anvendes.
 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Ubehag ved indstiksstedet
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Årebetændelse
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber
Allergiske reaktioner, Medicinfremkaldt feber, Svampeinfektion
Forhøjet kreatinin i blodet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Påvirkning af hjernen
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Påvirkning af nyrerne
Meget sjældne (under 0,01%)
Hjerterytmeforstyrrelser
Betændelsestilstand i nyren

Bør ikke anvendes

Cefotaxim "Villerton" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomed over for cefalosporiner, penicilliner eller penicillinlignende midler.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredpsektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 timer.


Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholdende 0,5 g, 1 g eller 2 g cefotaxim (som natriumsalt).Særlige advarsler

Cefotaxim "Villerton" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Cefotaxim "Villerton" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Ved kendt overfølsomhed over for penicillin.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Probenecid (middel mod urinsyregigt) øger virkningen af Cefotaxim "Villerton".
 • Andre typer antibiotika (erythromycin og tetracyclin) nedsætter virkningen af Cefotaxim "Villerton".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til injektionsvæske, opl.0,5 g 10 htgl. 912,40
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til injektionsvæske, opl.1 g 10 stk. 478,80
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til injektionsvæske, opl.2 g 10 stk. 790,45

Substitution
pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g
Cefotaxim "Stragen"Stragen Nordic Cefotaxim
pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
Cefotaxim "Stragen"Stragen Nordic Cefotaxim
Cefotaxim "MIP"MIP Cefotaxim
pulver til injektionsvæske, opl. 2 g
Cefotaxim "Stragen"Stragen Nordic Cefotaxim
Cefotaxim "MIP"MIP Cefotaxim


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI