Annonce

Cialis®


Producent: Eli Lilly

Indeholder
Cialis® er et middel mod impotens og forstørret prostata. PDE-5-hæmmer. Cialis® er også et middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar.

Virksomme stoffer
Tadalafil

Anvendelse

Cialis® anvendes ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Cialis® kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig.

Cialis® anvendes også til behandling af forstørret prostata.

Cialis® anvendes desuden ved forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Rejsningsproblemer

 • Voksne
  • Sædvanligvis 10 mg mindst ½ time før det seksuelle samvær, højst 1 gang i døgnet.
  • Ved hyppigt behov, og hvis effekten af behandlingen tidligere har været god, kan en fast, lav dosering (2,5 mg - 5 mg i døgnet) komme på tale.
 • Bemærk: Daglig brug af 10 mg og derover i længere tid frarådes.

Forstørret prostata

 • Voksne. 5 mg dagligt. Bør indtages på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne

 • Voksne. 40 mg 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Fordøjelsesbesvær, Opkastning, Sure opstød
Ansigtsrødme, Hjertebanken, Lavt blodtryk, Næseblod, Tilstoppet næse
Brystsmerter
Muskelsmerter*, Rygsmerter*, Smerter i arme og ben*
Besvimelsesanfald, Hovedpine*, Migræne
Hududslæt, Væskeophobning i ansigtet
Overfølsomhedsreaktioner
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk*, Pludselig hjertedød**, Væskeophobning i fx arme og ben*, Åndenød
Hukommelsesbesvær(forbigående), Kramper, Svimmelhed*
Blod i sædvæsken, Blod i urinen, Blødning fra penis, Langvarig smertefuld erektion***, Vedvarende erektion
Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjensmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodprop i hjertet*, Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hjertekrampe*, Hjerterytmeforstyrrelser*
Alvorlig hudreaktion
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Betændelse i synsnerven, Blodprop i nethinden, Blødning i nethinden, Høretab, Nethindeforandringer

* Kun set ved indikationerne impotens og forstørret prostata.

** Set hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer.

*** Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal du straks søge læge, da det kan resultere i ødelagt penisvæv og permanent impotens.


Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes

 • ved dårligt fungerende hjerte
 • ved lavt blodtryk
 • hvis man for nylig har haft en hjerneblødning eller et hjertetilfælde
 • hvis man har visse alvorlige øjensygdomme.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Ved forhøjet blodtryk i lungernes blodkar skal du udmeldes af donorkorps.
Virkning
 • Ved impotens
  • Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så rejsning (erektion) kan opnås.
 • Ved forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne
  • Virker ved at udvide blodkarrene i lungerne, så blodtrykket nedsættes.
 • Virkningen på blodkarrene sætter ind efter ca. ½ time og kan vare i op til 36 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 16 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved dårligt fungerende hjerte, deformation af penis, forsnævringer i blodkarrene fra hjertet eller lavt blodtryk.
 • Ved pludseligt opståede problemer med synet eller hørelsen - eller ved erektion af penis mere end 4 timer skal du omgående søge læge.
 • Da midlet kan give svimmelhed, bør man undlade at køre bil og betjene maskiner, indtil man ved, hvordan midlet påvirker én.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Voriconazol og itraconazol (svampemidler), erythromycin og clarithromycin (antibiotika) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) øger virkningen af Cialis®.
 • Rifampicin og rifabutin (tuberkulosemidler), carbamazepin og phenobarbital (epilepsimidler) samt prednison (binyrebarkhormon) kan nedsætte virkningen af Cialis®.
 • Cialis® forstærker virkningen af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe), og samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Ligeledes kan samtidig behandling med alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) samt riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) medføre blodtryksfald. Personer, der er i behandling med nitratpræparater eller riociguat, må derfor ikke anvende Cialis®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter2,5 mg 28 stk. (blister) 808,15
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 714,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5 mg 28 stk. (blister) (EuroPharmaD Udgået 19-11-2018
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5 mg 28 stk. (blister) 714,80
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5 mg 28 stk. (blister) (2care4) 709,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5 mg 28 stk. (blister) (Paranova) 717,40
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5 mg 84 stk. (blister) 2.119,45
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter10 mg 4 stk. (blister) 457,50
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 4 stk. (blister) 432,60
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 4 stk. (blister) (Orifarm) Udgået 19-11-2018
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 4 stk. (blister) (Abacus) Udgået 31-12-2018
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 4 stk. (blister) (2care4) Udgået 14-01-2019
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 8 stk. (blister) 848,45
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 8 stk. (blister) (Orifarm) Udgået 19-11-2018
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 12 stk. (blister) 1.264,30
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20 mg 12 stk. (blister) (Abacus) 1.235,35

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 20 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI