Annonce

Cifin

J01MA02

Cifin er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Cifin anvendes til:

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Infektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

Gonoré

 • 500 mg som engangsdosis.

Cystisk fibrose

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser.

Forebyggende mod meningokok-meningitis

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.

Bemærk:

 • Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.
 • Delekærven i tablet 750 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Infektion med resistente svampe.
Ledsmerter.
Svimmelhed.
Anoreksi - nervøs spisevægring, Hyperaktivitet, Uro og rastløshed.
Påvirkning af nyrerne.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab, Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Tyktarmsbetændelse.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Kramper, Ledbetændelse, Muskelkramper, Øget muskelspænding.
Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer.
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt.
Åndenød.
Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Ødelæggelse af levercellerne.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Seneskader.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet.
Psykoser.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder.
Karbetændelse.
Ikke kendt.Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser.
Påvirkning af ekg, Øget blødningstendens.
Koma pga. for lavt blodsukker.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Let øget stemningsleje, Manier.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Kan udvikle sig til selvmordstanker eller selvmordsadfærd.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt.

**** Især hos diabetespatienter.

***** Meget sjældent med mulig dødelig udgang.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Cifin bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.

Særlige advarsler

Cifin skal anvendes med forsigtighed.

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Cifin er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Hjerteklapsygdom:
  • Hvis du har en hjerteklapsygdom og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdommen under behandlingen.
  • Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
   • akut åndenød
   • nyopstået hjertebanken
   • væskeansamling i maven eller benene.
 • Optagelsen af Cifin i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Cifin bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Cifin kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • I forbindelse med brug af samme type midler som Cifin er der set påvirkning af blodsukkeret. Herunder udvikling af koma på grund af for lavt blodsukker. Særlig forsigtighed anbefales, hvis du lider af en kronisk nyresygdom eller er i behandling med binyrebarkhormon. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Cifin må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel) eller agomelatin (middel mod depression).
 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Cifin. Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Cifin kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Cifin har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Cifin:
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel) bør ændres ved samtidig brug af Cifin.
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Cifin, og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Cifin.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og samtidig behandling med lægemidler, der påvirker hjertets elektriske impulser, fx fluconazol (svampemiddel), tricykliske antidepressive midler eller makrolider.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg, 500 mg eller 750 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 750 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 750 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 250 mg10 stk. (blister)31,30
(Recept)filmovertrukne tabletter 250 mg20 stk. (blister)27,55
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg10 stk. (blister)32,75
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg20 stk. (blister)36,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 750 mg20 stk.45,90

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 250 mg
PrægC, 250
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvehvid
Mål i mm.11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
filmovertrukne tabletter 500 mg
PrægC 500
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvehvid
Mål i mm.8,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
filmovertrukne tabletter 750 mg
PrægC750
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvehvid
Mål i mm.10 x 19
filmovertrukne tabletter 750 mg

Revisionsdato

to. 9. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI