Annonce

Ciprofloxacin "Villerton"

J01MA02

Ciprofloxacin "Villerton" er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ciprofloxacin "Villerton" anvendes til:

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Infektioner

 • 200-400 mg 2 gange i døgnet.


Akut lungebetændelse ved cystisk fibrose

 • Børn over 5 år. Sædvanligvis 10 mg pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet. højst 1.200 mg pr. døgn.


Komplicerede urinvejsinfektioner

 • Børn. 6-10 mg pr. kg legemsvægt hver 8. time, højst 400 mg pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Hyperaktivitet, Uro og rastløshed.
Ledsmerter.
Påvirkning af nyrerne.
Infektion med resistente svampe.
Svimmelhed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Kramper, Ledbetændelse, Muskelkramper, Øget muskelspænding.
Åndenød.
Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Overfølsomhed over for sollys.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt.
Høretab, Tinnitus.
Tyktarmsbetændelse.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet.
Alvorlig hudreaktion, Småblødninger i hud og slimhinder.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed.
Ødelæggelse af levercellerne.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Psykoser.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Seneskader.
Karbetændelse.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Påvirkning af ekg, Øget blødningstendens.
Koma pga. for lavt blodsukker.
Let øget stemningsleje, Manier.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser.

* Evt. med selvmords tanker eller selvmordsadfærd.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt.

**** Især hos diabetespatienter.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Ciprofloxacin "Fresenius Kabi".
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Ciprofloxacin "Villerton" bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.

Særlige advarsler

Ciprofloxacin "Villerton" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxacin "Villerton" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Optagelsen af Ciprofloxacin "Villerton" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxacin "Villerton" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Ciprofloxacin "Villerton" kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Kontakt en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Ciprofloxacin "Villerton" - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker. Det gælder særligt hos ældre diabetespatienter, som er i samtidig behandling med tabletter mod diabetes 2 eller med insulin.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ciprofloxacin "Villerton" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Ciprofloxacin "Villerton" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Ciprofloxacin "Villerton" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "Villerton":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel).
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Villerton", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "Villerton".
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og samtidig behandling med lægemidler, der påvirker hjertets elektriske impulser, fx fluconazol (svampemiddel), tricykliske antidepressive midler eller makrolider.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som lactat).

Hjælpestoffer

Andre:

Glucose : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Mælkesyre : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml10 x 100 ml421,45
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml10 x 200 ml826,10

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 2. sep. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI