Annonce

Clarithromycin "Aurobindo"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Clarithromycin "Aurobindo" er et antibiotikum. Makrolid.

Virksomme stoffer
Clarithromycin

Anvendelse

Clarithromycin "Aurobindo" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse
  • mellemørebetændelse
  • alvorlige tilfælde af bumser.
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.

Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Leverpåvirkning
Smagsforstyrrelser, Svamp i munden
Hovedpine
Hududslæt, Øget svedtendens
Søvnløshed
Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige (0,1-1%)
Angst, Nervøsitet, Søvnighed
Astma
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop
Bevidsthedstab, Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser
Infektioner, Svampeinfektion
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem
Påvirkning af ekg
Leverbetændelse, Ophobning af galde
Overfølsomhed
Høretab, Tinnitus
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader
Blodprop i lungerne
Muskelkramper
Mundbetændelse
Svimmelhed
Betændelse i skeden
Ikke kendt
Blødning, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne
Kramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Dårligt fungerende lever
Betændelse i bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse
Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Hjertebanken

Bør ikke anvendes

Clarithromycin "Aurobindo" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider
 • Lavt blodsukker
 • Visse former for hjerterytmeforstyrrelser.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin.Særlige advarsler

Clarithromycin "Aurobindo" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Clarithromycin "Aurobindo" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Alvorlig hjertesvigt.
 • Forstyrrelser i saltbalancen.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Clarithromycin "Aurobindo" må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Domperidon (mave- og tarmmiddel)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin).
 • Clarithromycin "Aurobindo" kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loratadin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Clarithromycin "Aurobindo" forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Clarithromycin "Aurobindo" bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin "Aurobindo" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 14 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 131,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 500 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI