Annonce

Clarithromycin "Actavis"

Udgået: 07-09-2020

J01FA09

Clarithromycin "Actavis" er et antibiotikum. Makrolid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Clarithromycin "Actavis" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.
Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.

Voksne og børn over 12 år

 • Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.

Bemærk:

 • Behandlingstiden bør højst være 14 dage.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele
  • ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Smagsforstyrrelser, Svamp i munden.
Hovedpine.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Søvnløshed.
Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Nervøsitet, Søvnighed.
Astma.
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop.
Bevidsthedstab, Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Infektioner, Svampeinfektion.
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem.
Påvirkning af ekg.
Leverbetændelse, Ophobning af galde.
Overfølsomhed.
Høretab, Tinnitus.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader.
Blodprop i lungerne.
Muskelkramper.
Mundbetændelse.
Svimmelhed.
Betændelse i skeden.
Ikke kendt.Blødning, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens.
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne.
Kramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv.
Dårligt fungerende lever.
Betændelse i bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse.
Ændring i hudens følesans.
Synsforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Hjertebanken.

Bør ikke anvendes

Clarithromycin "Actavis" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Clarithromycin "Actavis" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Clarithromycin "Actavis" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Alvorlig hjertesvigt.
 • Forstyrrelser i saltbalancen.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Clarithromycin "Actavis" må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Domperidon (mave- og tarmmiddel)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin).
 • Clarithromycin "Actavis" kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loratadin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Clarithromycin "Actavis" forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Clarithromycin "Actavis" bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin "Actavis" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin (som citrat).

Hjælpestoffer

Farve:

Quinolingult (E104) : depottabletter 500 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 500 mg

Andre:

Lactose : depottabletter 500 mg
Macrogoler : depottabletter 500 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depottabletter 500 mg7 stk. (blister)Udgået 07-09-2020

Substitution

Foto og identifikation

depottabletter 500 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvegul
Mål i mm.9 x 19,2
depottabletter 500 mg

Revisionsdato

on. 23. sep. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI