Annonce

Cyclogyl®

S01FA04

Cyclogyl® er et øjenmiddel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Cyclogyl® anvendes til udvidelse af pupillerne i forbindelse med øjenundersøgelse.

Doseringsforslag

Findes som øjendråber.

Voksne

 • 1 dråbe ca. 30 minutter før undersøgelsen.

Bemærk:

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Cyclogyl® anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved undersøgelse af skelen hos børn.
 • Luk øjet straks efter inddrypning af hver dråbe og pres med en finger ved den inderste øjenkrog i et par minutter. Så bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og mindsker de systemiske bivirkninger.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenmidler skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Sløret syn, Uskarpt syn, Øjensmerter, Lysfølsomhed i øjet.
Forstoppelse.
Feber, Uro.
Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed.
Rødme.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Bevidsthedspåvirkning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Psykoser.
Ikke kendt.Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed.
Søvnighed.

I meget alvorlige tilfælde kan der opstå psykotiske symptomer.

Bør ikke anvendes

Cyclogyl® bør ikke anvendes ved:

 • visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Særlige advarsler

 • Cyclogyl® bør anvendes med forsigtighed, hvis du tidligere har været overfølsom over for atropin.
 • Patienter, som er i risiko for at have grøn stær (fx ældre) bør have undersøgt trykket i øjet inden behandling med Cyclogyl®.
 • Der har været tilfælde af kramper, psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser ved brug af Cyclogyl® hos særligt følsomme voksne og børn (især hos for tidligt fødte børn, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi). 
 • Da øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid, kan de misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før inddrypning, og man bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen.
 • Cyclogyl® kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen. 

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at ophæve virkningen af acetylkolin, som er et signalstof i det automatiske (autonome) nervesystem. Herved afslappes den muskel, som trækker regnbuehinden sammen.
 • Virkningen er kraftigst i løbet af ½ - 1 time og varer ca. 24 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Lægemiddelformer

Øjendråber, opløsning 1 %. 1 ml indeholder 10 mg cyclopentolat-hydrochlorid.

Hjælpestoffer

Konservering:

Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 10 mg/ml
Borsyre (E284) : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 10 mg/ml

Andre:

Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 10 mg/ml
Kaliumchlorid : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 10 mg/ml
Natriumcarbonat : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 10 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 10 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)øjendråber, opløsning 1 %10 ml116,00
(Recept)øjendråber, opløsning 1 %10 ml130,00
(Recept)øjendråber, opløsning 10 mg/ml10 ml117,35

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 12. okt. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI