Annonce

Darunavir "Teva"


Producent: TEVA

Indeholder
Darunavir "Teva" er et middel mod HIV. Proteasehæmmer.

Virksomme stoffer
Darunavir

Anvendelse

Darunavir "Teva" anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 3 år. Individuel dosering.

Dosis afhænger bl.a. af:

 • Alder
 • Legemsvægt
 • Tidligere behandling
 • Andre HIV-midler, der behandles med, specielt om Darunavir "Teva" tages sammen med ritonavir eller cobicistat.

Yderligere information om dosering kan ses på pro.medicin.dk.

Bemærk:

 • Bør indtages sammen med HIV-midlet ritonavir eller cobicistat sammen med et måltid eller senest 30 minutter efter et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 6 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 6 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Træthed
Forstoppelse, Kvalme, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed, Påvirkning af bugspytkirtlen
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Hovedpine, Nervebetændelse fx på arme og ben, Svimmelhed, Søvnløshed
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Forhøjet blodtryk, Hjertekrampe, Påvirkning af ekg, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nedsat stofstifte, Udvikling af bryster hos mænd
Knogleskørhed, Ledsmerter, Muskelkramper
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Søvnighed
Betændelse i huden, Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner, Reaktioner fra immunforsvaret
Akut nyresvigt, Nyresten, Påvirkning af nyrerne, Rejsningsproblemer
Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Mundbetændelse
Blodprop i hjertet
Besvimelsesanfald, Forvirring, Humørsvingninger, Kramper
Alvorlig hudreaktion
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.


Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir.Særlige advarsler
 • Darunavir "Teva" skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Overfølsomhed over for sulfonamider (antibiotika)
  • Øget tendens til blødning hos patienter med blødersygdom (hæmofili)
  • Ældre.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Brug af anden medicin sammen med Darunavir "Teva" kan være afhængig af, om Darunavir "Teva" anvendes sammen med ritonavir eller cobicistat.

Generelt:

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon må ikke anvendes sammen med Darunavir "Teva", da de kan nedsætte virkningen af Darunavir "Teva".
 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler kan ændre virkningen af såvel Darunavir "Teva" som af de andre lægemidler. Derfor er der en lang række lægemidler, som Darunavir "Teva" ikke må anvendes sammen med, fx visse antidepressiva.
 • Darunavir "Teva" må ikke anvendes samtidig med visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol) eller dabigatran (blodfortyndende middel), da Darunavir "Teva" øger virkningen af disse.
 • Darunavir "Teva" må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) og visse kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin). Darunavir "Teva" øger virkningen af de kolesterolsænkende midler (atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin) og midler mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil).
 • Darunavir "Teva" øger virkningen af rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Darunavir "Teva" bør ikke anvendes sammen med everolimus (celledræbende middel) eller blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).

Sammen med ritonavir, desuden:

 • Darunavir "Teva" sammen med ritonavir nedsætter virkningen af fx metadon (stærkt smertestillende middel) og svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller. Darunavir "Teva" bør derfor ikke anvendes sammen med disse midler.
 • Darunavir "Teva" sammen med ritonavir øger virkningen af digoxin (hjertemiddel).

Sammen med cobicistat, desuden:

 • Darunavir "Teva" sammen med cobicistat må ikke tages sammen med en række andre HIV-midler.
 • Ved samtidig brug af en række HIV-midler og Darunavir "Teva" sammen med cobicistat nedsættes nyrernes funktion.
 • Darunavir "Teva" sammen med cobicistat kan forøge virkningen af metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Darunavir "Teva" sammen med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva (amitriptylin, imipramin og nortriptylin).
 • Ved samtidig brug af Darunavir "Teva" og metformin (middel mod diabetes 2) kan det være nødvendigt at ændre dosis af metformin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter800 mg
Pris i kr. 3.644,95

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
filmovertrukne tabletter 800 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI