Annonce

Dermovat®


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Dermovat® er et meget stærktvirkende hudmiddel med binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer
Clobetasolpropionat

Anvendelse

Dermovat® anvendes til alvorlige tilfælde af eksem samt ved visse andre hudsygdomme, fx psoriasis.

 • Creme anvendes til tørre eller væskende hudområder
 • Salve til tørre, skorpede og skællende hudområder
 • Kutanopløsning til behåret hud, specielt i hårbunden.

Doseringsforslag

Findes som creme, salve samt kutanopløsning.Smøres på huden i et tyndt lag 1-2 gange i døgnet i højst 4 uger.Bemærk:

 • Den maksimale ugentlige dosis må ikke overstige 50 g/uge.
 • For at undgå bivirkninger må behandlingen ikke vare længere end højst nødvendigt.
 • Ophør efter længere tids behandling skal ske i løbet af nogle uger ved at nedsætte dosis gradvis (fx til 2 gange ugentligt) eller evt. anvende et middel med svagere virkende binyrebarkhormon. I modsat fald kan der komme opblussen af hudsygdommen med rødme, svien og brænden.


Mulige bivirkninger
Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af forbinding:
Almindelige (1-10%)
Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1%)
Væskeophobning i fx arme og ben
Forværret psoriasis, Hårtab, Rødme
Overfølsomhed
Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Infektioner
Meget sjældne (under 0,01%)
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark

* Bivirkninger, som kan forekomme efter langvarig brug af midlet eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder især hos børn og nyfødte.

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.


Bør ikke anvendes

Dermovat® bør ikke anvendes:

 • ved allergi over for indholdsstofferne
 • ved infektion i huden (fx rosacea, acne, dermatitis, herpes eller skoldkopper). Ved mildere hudinfektioner kan lægemidlet i visse tilfælde anvendes, hvis infektionen behandles samtidig.
 • ved hudkløe uden inflammation
 • ved hudkløe omkring anus og kønsorganer
 • ved hudlidelser hos børn under 1 år, da børn i højere grad får bivirkninger af behandlingen.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes kortvarigt på mindre områder efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes kortvarigt på mindre områder efter aftale med lægen. Bør dog ikke anvendes på brystvorterne lige før amning.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.Virkning

Virker hæmmende på de vævsreaktioner, som ses i huden ved fx eksem eller psoriasis.Lægemiddelformer

Creme. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.

Salve. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.

Kutanopløsning 0,5 mg/ml. 1 ml indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.Særlige advarsler

Dermovat® skal anvendes med forsigtighed ved:

 • lokale overfølsomhedsreaktioner
 • længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og under okklusion (fx en ble), kan øge optaget af medicinen i kroppen og medføre systemiske bivirkninger.
 • behandling af større hudområder i længere tid, fordi der kan opstå bivirkninger, som man ellers kun ser ved systemisk behandling med fx binyrebarkhormon-tabletter. Det kan bl.a. dreje sig om knogleskørhed, grå stær, øget tendens til infektioner samt væskeophobning i kroppen og ændret fedtfordeling med måneansigt, tøndeformet krop og tynde arme og ben.
 • anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet. Dermovat® anbefales ikke, hvis du har akne, rosacea eller eksem omkring munden.
 • anvendelse på revnet hud eller ved andre tilstande, hvor hudbarrieren kan være skadet.
 • symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser. Hvis du oplever det, bør du kontakte din læge.
 • Bør ikke anvendes omkring øjnene, da dette kan medføre forhøjet tryk i øjet og føre til grøn stær efter langvarig brug.

Midlet må kun anvendes til børn i specielle tilfælde.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de midler, du tager.

Samtidig brug af Dermovat® og visse hiv-midler (ritonavir) eller svampemidler (itraconazol) kan øge risikoen for bivirkninger.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke creme0,5 mg/g
Pris i kr. 47,85
Pakning 100 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke creme0,5 mg/g
Pris i kr. 112,60
Pakning 30 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke salve0,5 mg/g
Pris i kr. 63,75
Pakning 100 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke salve0,5 mg/g
Pris i kr. 96,15
Pakning 25 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke kutanopløsning0,5 mg/ml
Pris i kr. 52,85

Substitution
kutanopløsning 0,5 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI