Annonce

Dexdor

N05CM18

Dexdor er et bedøvelsesmiddel til indsprøjtning.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dexdor anvendes til bedøvelse på intensivafdelinger på sygehuse samt til bedøvelse ved undersøgelser og indgreb, hvor man stadig er ved bevidsthed (såkaldt vågen sedation).

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne. Dosis er individuel.

Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Nedsat vejrtrækning.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Hurtig puls.
Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Abstinenser, Feber.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Uro og rastløshed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertestop, Hjertesvigt.
For meget syre i blodet.
Hallucinationer.
Åndenød.
Ikke kendt.Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag.

* Øget risiko hos patienter over 65 år.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved visse typer af hjertesygdomme, hjerneblødning, blodprop i hjernen eller hvis man lider af for lavt blodtryk, som ikke bliver behandlet.

Særlige advarsler

  • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved for lavt blodtryk, langsom puls, dårligt fungerende hjerte, meget dårligt fungerende lever og alvorlige forstyrrelser af nervesystemet (fx ved hovedskader eller rygmarvsskader).
  • Ved ambulant behandling, skal man observeres tæt i den første time og være under tilsyn den efterfølgende time.
  • Der er set øget dødelighed hos personer på 65 år og derunder ved brug på intensivafdelinger.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Dexdor må ikke anvendes sammen med muskelafslappende midler.
  • Andre narkosemidler, sovemidler, beroligende midler, morfin eller morfinlignende midler øger virkningen af Dexdor.
  • Beta-blokkere øger risikoen for lavt blodtryk og langsom puls.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Bedøvelsesmiddel til lettere bedøvelse på intensivafdelinger på sygehuse.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram dexmedetomidin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Andre:

Natriumchlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml5 x 2 ml1.070,45
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml4 x 4 ml1.709,55
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml4 x 10 ml4.194,10
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml25 x 2 ml5.385,50

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 16. jun. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI