Annonce

DiTeKiPolBooster, komb.


Producent: AJ Vaccines

Indeholder
diTeKiPolBooster er en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.

Virksomme stoffer
Difteritoksoid
Pertussistoksoid
Poliovirus (inaktiveret)
Tetanustoksoid

Anvendelse

diTeKiPolBooster anvendes til beskyttelse mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.

Midlet anvendes til fornyet vaccination (revaccination) i 5-års-alderen af børn, der tidligere er grundvaccineret.

Indgår i Sundhedsstyrelsens Børnevaccinationsprogram.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Dosis 0,5 ml.

Beskyttelse

 • Ved revaccination opnås beskyttelse mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år. Det er endnu ikke endeligt fastslået, hvor længe man er beskyttet mod kighoste.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber, Reaktioner på indstiksstedet, Utilpashed
Sjældne (0,01-0,1%)
Knudedannelse ved indstiksstedet
Meget sjældne (under 0,01%)
Kramper
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed
Ikke kendt
Besvimelsesanfald

Bør ikke anvendes

Hvis der ved tidligere anvendelse af vaccinen har været alvorlige reaktioner over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd bør midlet ikke anvendes.

Vaccination bør udskydes ved febersygdom.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Specielle karantæneregler ved vacciner.


Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier samt poliovirus.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 • ≥ 2 IE ~ 6,25 Lf difteritoksoid
 • 20 mikrogram pertussistoksoid
 • ≥ 20 IE ~ 6,25 Lf tetanustoksoid
 • Poliovirus D-antigen:
  • Type 1, inaktiveret 40 U
  • Type 2, inaktiveret 8 U
  • Type 3, inaktiveret 32 U.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 x 0,5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, susp. i sprøjte
Pris i kr. 1.198,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI