Annonce

Diazepam "Alternova"


Producent: Alternova

Indeholder
Diazepam "Alternova" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Diazepam

Anvendelse
 • Diazepam "Alternova" anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan desuden virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.

Dosering

Findes som tabletter.

Angst og uro

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinenser hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
 • Børn over 12 mdr. Sædvanligvis 1-2 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 3 gange dgl. Bør kun anvendes til kortvarig behandling.
 • Ældre. Halv voksendosis.

Spastiske tilstande

Sædvanligvis 5-15 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Sløvhed
Almindelige (1-10%)
Abstinenser, Træthed
Besvær med at styre arme og ben, Forvirring, Langsomme bevægelser, Rysten
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nedsat vejrtrækning
Balanceforstyrrelser, Hukommelsesbesvær**, Koncentrationsbesvær, Muskelsvækkelse, Svimmelhed, Talebesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning
Hjertesvigt, Langsom puls, Lavt blodtryk, Vejrtrækningsstop
Udvikling af bryster hos mænd
Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro***
Impotens, Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Meget sjældne (under 0,01%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn.

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til ting, der er sket, efter man har taget midlet.

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.


Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes det at bruge Diazepam "Alternova" under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Anvendes midlet i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.


Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper. Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter. Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 døgn, dog længere hos overvægtige.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 5 mg diazepam.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (migrænemiddel) forstærker Diazepam "Alternova"s hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®), kan øge virkningen af Diazepam "Alternova".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Diazepam "Alternova".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter2 mg 25 stk. (blister) 74,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter2 mg 50 stk. (blister) 106,10
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter2 mg 100 stk. (blister) 30,15
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter5 mg 25 stk. (blister) 41,80
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter5 mg 50 stk. (blister) 32,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter5 mg 100 stk. (blister) 48,60

Substitution
tabletter 2 mg
ApozepamTEVA Diazepam
Diazepam "DAK"Takeda Pharma Diazepam
StesolidTEVA Diazepam
HexalidSandoz Diazepam
tabletter 5 mg
ApozepamTEVA Diazepam
Diazepam "DAK"Takeda Pharma Diazepam
StesolidTEVA Diazepam
HexalidSandoz Diazepam


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI