Annonce

Diazepam "Alternova"


Producent: Alternova

Indeholder
Diazepam "Alternova" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Diazepam

Anvendelse
 • Diazepam "Alternova" anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan desuden virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Angst og uro

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinensbehandling hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
 • Børn 1-3 år. Sædvanligvis 1-2 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Ældre. Sædvanligvis halv voksendosis.

Spastiske tilstande

Sædvanligvis 5-15 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Sløvhed
Almindelige (1-10%)
Abstinenser, Træthed
Besvær med at styre arme og ben, Langsomme bevægelser, Rysten
Forvirring
Ikke almindelige (0,1-1%)
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed
Koncentrationsbesvær, Talebesvær
Hukommelsesbesvær**, Muskelsvækkelse
Nedsat vejrtrækning
Sjældne (0,01-0,1%)
Bevidsthedstab
Hjertesvigt, Langsom puls
Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro***
Impotens, Udvikling af bryster hos mænd
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Leverpåvirkning
Vejrtrækningsstop
Meget sjældne (under 0,01%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ikke kendt
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn.

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til ting, der er sket, efter man har taget midlet.

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.


Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Evt. indhold af benzylalkohol:

Visse lægemiddelformer med diazepam (Stesolid® rektalvæske) indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter (tabletter eller rektalvæske) og efter få minutter (indsprøjtning).
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-5 døgn, dog længere hos overvægtige.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 5 mg diazepam.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®), kan øge virkningen af Diazepam "Alternova".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Diazepam "Alternova".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 25 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg
Pris i kr. 29,15
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg
Pris i kr. Udgået 01-06-2020
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg
Pris i kr. 26,70
Pakning 25 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 109,50
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 31,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 50,30

Substitution
tabletter 2 mg
tabletter 5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI