Annonce

Digoxin "DAK"


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Digoxin "DAK" er et middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser. Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.Undgå overdosering og forveksling med anden medicin. Læs mere .

Virksomme stoffer
Digoxin

Anvendelse

Digoxin "DAK" anvendes ved

 • akut og kronisk hjertesvigt
 • hjerterytmeforstyrrelser med uregelmæssig og for hurtig hjertefunktion.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Begyndelsesdosis. 10-15 mikrogram pr. kg legemsvægt.
 • Vedligeholdelsesdosis. Beregnes individuelt efter alder, vægt og nyrefunktion.

Bemærk

 • Tabletter bør indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletter kan knuses eller tygges.
 • De bør tages med vand.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls
Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1%)
Udvikling af bryster hos mænd
Kramper, Nervesmerter, Påvirkning af hjernen, Sløvhed, Svimmelhed
Gulsyn, Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved

 • visse sjældne sygdomme i hjertemusklen
 • visse typer af forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping
Den orale opløsning og injektionsvæsken indeholder alkohol. Anvendelse medfører derfor udelukkelse fra internationale sportsstævner i visse discipliner, fx skydning.
Virkning
 • Virker ved at øge hjertemusklens kraft og få det hurtigt og uregelmæssigt arbejdende hjerte til at slå langsommere. Herved bedres hjertets pumpefunktion.
 • Virkningen indtræder efter 5-10 minutter (indsprøjtning) og 30-60 minutter (tabletter).
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 62,5 mikrogram eller 250 mikrogram digoxin.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

 • lavt stofskifte
 • for lavt indhold af calcium, magnesium og kalium i blodet
 • for højt indhold af calcium i blodet
 • blodprop i hjertet.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Typiske fejl:

 • Digoxin tabletter forveksles med Marevan eller Digoxin "DAK" i anden styrke. Se fotos af forvekslingen.
 • Der gives dobbelt dosis, som medfører øget risiko for alvorlige bivirkninger, fx forstyrrelser i hjerterytmen.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), amphotericin B (svampemiddel), ciclosporin (middel ved organtransplantation), lornoxicam (middel mod gigt og smerter), propafenon (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), spironolacton (vanddrivende), midler mod forhøjet blodtryk (nifedipin og verapamil) og antibiotika (itraconazol, clarithromycin og erythromycin) kan øge virkningen af Digoxin "DAK".
 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin), rifampicin (tuberkulosemiddel), sulfasalazin (gigt- og tarmmiddel) samt syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium, nedsætter virkningen af Digoxin "DAK".
 • Ved samtidig behandling med vanddrivende midler kan der forekomme kaliummangel, der øger følsomheden for digoxin. Øget følsomhed forekommer også ved forhøjet koncentration af calcium i blodet.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, nedsætter virkningen af Digoxin "DAK" og bør undgås.
 • Ginsing kan øge virkningen af Digoxin "DAK".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter62,5 mikrogram
Pris i kr. 65,70
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter250 mikrogram
Pris i kr. 83,05

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI