Annonce

Dipiperon®


Producent: Eumedica

Indeholder
Dipiperon® er et middel mod psykoser. Højdosismiddel.

Virksomme stoffer
Pipamperon

Anvendelse

Dipiperon® anvendes til behandling af psykoser.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Psykoser:

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (40 mg) 2-3 gange i døgnet i en uge. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 3-10 tabletter (120-400 mg) i døgnet fordelt på flere doser.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Stivhed, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Hurtig puls
Depression, Gangforstyrrelser, Kramper med bagudbøjet nakke og bøjet ryg, Motorisk uro, Tilstand med spændte og stive muskler, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Øget muskelspænding
Nældefeber
Udebleven menstruation
Ikke kendt
Lav legemstemperatur
Hjerterytmeforstyrrelser, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Besvimelsesanfald, Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Parkinsonisme, Rysten, Ufrivillige bevægelser
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Allergiske reaktioner
Langvarig smertefuld erektion, Menstruationsforstyrrelser
 • Blodtryksfald ses især når behandlingen startes med en høj dosis.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes

Ved svækket bevidsthed, parkinsonisme samt ved samtidig brug af lægemidler, der øger tendensen til kramper bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den beroligende virkning indtræder inden for 1 time. Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen ved psykoser kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 4 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) pipamperon (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Forsigtighed:
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved sygdomme i hjernen
  • Hvis man har tendens til kramper
  • Til ældre
  • Ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Dipiperon® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Bivirkningerne fra centralnervesystemet kan forstærkes ved samtidig brug af lithium.
 • Bør normalt ikke bruges sammen med andre midler, der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.

  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Dipiperon® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet bør om muligt undgås. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 40 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter40 mg
Pris i kr. 69,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI