Annonce

Docetaxel "Kabi"

L01CD02

Docetaxel "Kabi" er et celledræbende middel (antimitotikum).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Docetaxel "Kabi" anvendes til behandling af visse former for kræft, især brystkræft og lungekræft, som har bredt sig.
Midlet anvendes ofte sammen med andre celledræbende midler.
Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.

 • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Mundbetændelse, Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Smerter, Kraftesløshed.
Allergiske reaktioner.
Infektioner.
Nedsat appetit.
Muskelsmerter.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Anoreksi - nervøs spisevægring.
Åndenød.
Hårtab, Forandringer af neglene, Hudreaktioner.
Væskeophobning i kroppen.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Forstoppelse.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning.
Ledsmerter.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertesvigt.
Akut leukæmi.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodprop i hjertet.
Midlertidige skader på det indre øre.
Tarmbetændelse, Tarmslyng.
Leverbetændelse.
Alvorlig hudreaktion.
Væskemangel.
Arvæv i lungerne, Lungebetændelse, Vejrtrækningsbesvær, Væske i lungerne.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Blodpropper.
Ikke kendt.Blødning og tilstopning af karrene pga. blodprop, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Hævelse inde i øjet, Synsforstyrrelser.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedsreaktioner.
Forstyrrelse i saltbalancen.
Kramper, Muskelbetændelse.
Bevidsthedstab.
Påvirkning af nyrerne.

Der er også rapporteret tilfælde af:

 • Sklerodermi hudforandringer, som oftest er set efter lymfødem.
 • Permanent hårtab.

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som lægemidlet har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og man skal i dette tilfælde søge læge.

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved svær overfølsomhed for taxaner (stoffer, der ligner docetaxel) pga. risiko for krydsallergi.

Særlige advarsler

 • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende knoglemarv.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af Docetaxel "Kabi" og bør undgås.

Alkoholindhold
Koncentrat til infusionsvæske indeholder 50 % v/v alkohol. 1 ml koncentrat til infusionsvæske (svarende til 20 mg docetaxel) indeholder ca. 0,4 g alkohol, der svarer til ca. 3 % af én genstand. Skadelig for alkoholikere.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse svampemidler og HIV-midler kan øge virkningen af Docetaxel "Kabi", og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

 • Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.
 • Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at standse celledelingen og derved hæmme kræftcellernes vækst og i bedste fald dræbe dem.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 11 timer.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Docetaxel "Kabi" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg docetaxel.

Hjælpestoffer

Andre:

Ethanol : konc. til infusionsvæske, opl. 80 mg/ 4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg/ 8 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ 1 ml
Polysorbat 80 : konc. til infusionsvæske, opl. 80 mg/ 4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg/ 8 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ 1 ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ 1 ml1 ml113,15
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 80 mg/ 4 ml4 ml219,20
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg/ 8 ml8 ml606,45

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 11. nov. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI