Annonce

Dolol Retard UNO

N02AX02

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dolol Retard UNO er et smertestillende middel.

Dolol Retard UNO anvendes ved moderate til stærke smerter.
Dolol Retard UNO er ikke egnet til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter.

Doseringsforslag

Findes som depotkapsler.

Voksne og børn over 12 år

Sædvanligvis 100-200 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 300-400 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Depotkapsler skal synkes hele.
 • Depotkapsler må ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Sløret syn.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Kramper, Muskelsvaghed.
Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær.
Manglende vandladning.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Serotoninsyndrom.
Dårligt fungerende binyrebark, For lidt natrium i blodet, Lavt blodsukker.
Afhængighed af midlet.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.

Bør ikke anvendes

ved meget dårligt fungerende lever og nyrer samt ved ubehandlet epilepsi.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Dolol Retard UNO.
 • Dolol Retard UNO kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression eller epilepsi og mod psykoser.
 • Dolol Retard UNO kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Dolol Retard UNO må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Dolol Retard UNO og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer.
 • Dolol Retard UNO depotkapsler: Halveringstiden i blodet () er 6-9 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadol (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde depotkapsler 100 mg20 stk. (blister)93,80
(Recept)hårde depotkapsler 100 mg100 stk. (blister)334,00
(Recept)hårde depotkapsler 150 mg20 stk. (blister)131,30
(Recept)hårde depotkapsler 150 mg100 stk. (blister)530,10
(Recept)hårde depotkapsler 200 mg20 stk. (blister)159,95
(Recept)hårde depotkapsler 200 mg100 stk. (blister)704,80

Substitution

Foto og identifikation

hårde depotkapsler 100 mg
Prægintet præg
KærvIkke relevant
Farveturkis
Mål i mm.7 x 18
hårde depotkapsler 100 mg
hårde depotkapsler 150 mg
Prægintet præg
KærvIkke relevant
Farveturkis, hvid
Mål i mm.7 x 21
hårde depotkapsler 150 mg
hårde depotkapsler 200 mg
Prægintet præg
KærvIkke relevant
Farvegennemsigtig, turkis
Mål i mm.7 x 21
hårde depotkapsler 200 mg

Revisionsdato

ma. 13. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI