Annonce

Doxycyclin "Orifarm"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Doxycyklin "Orifarm"er et antibiotikum. Tetracyclin.

Virksomme stoffer
Doxycyclin

Anvendelse

Doxycyklin "Orifarm" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af tetracyclin, fx klamydia. Kan anvendes, hvis man er allergisk over for penicillin.
 • Ved alvorlige tilfælde af bumser.

Dosering

Findes som tabletter.

Generelt

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 200 mg det første døgn efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 12 år, se dog undtagelser nedenfor.

Klamydia

 • Voksne. 200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser i 1 uge, ved alvorlige tilfælde i mindst 10 dage.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 12 år.

Borrelia-infektion

 • Erythema migrans
  • Voksne. 100 mg 2 gange i døgnet i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet i 9 dage.
  • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
  • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.
 • Neuroborreliose
  • Voksne. 200 mg 2 gange i døgnet det første døgn efterfulgt af 100 mg 2 gange i døgnet i 10-14 dage.
  • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
  • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.

Bemærk:

 • Nedsat dosis ved meget dårligt fungerende nyrer.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kvalme
Sjældne (0,01-0,1%)
Udstående bløde områder på barnets kranium
Betændelse i tarmen, Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Leverskade, Mavesmerter, Sår i spiserøret, Tarmbetændelse, Tyktarmsbetændelse, Tyktarmsbetændelse pga. Clostridium difficile(med diarré)
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ledsmerter
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Overfølsomhedsreaktioner
Betændelsestilstand i nyren, Nyresvigt, Ophørt urinproduktion
Tinnitus
Ikke kendt
Kraftig reaktion på døde bakterier efter antibiotikabehandling
 • Godartet blodtrykstigning i hjernen er set hos voksne, og ved tegn herpå stoppes behandlingen med Doxycyclin "Orifarm".
 • Forbigående og overfladisk misfarvning af blivende tænder er set.

Bør ikke anvendes

Doxycyklin "Orifarm" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for tetracycliner.
 • Må ikke gives til børn under 8 år, da det kan give varige skader på tænder og knogler.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Doxycyklin "Orifarm" må ikke anvendes i de sidste 6 måneder af graviditeten, da det kan indbygges i fosterets tand- og knoglevæv. Bør kun anvendes efter aftale med lægen.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i mere end 1 uge.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering. 
 • Tetracycliner er en af de antibiotikatyper, som rammer flest forskellige bakteriearter, og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 18-22 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg doxycyclin (som monohydrat).Særlige advarsler

Doxycyklin "Orifarm" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

  Doxycyklin "Orifarm" er bredspektret, og dette indebærer en større risiko for udvikling af resistens end ved brug af almindeligt penicillin.
 • Hvis du har problemer med mavesyre eller har gennemgået gastrisk bypass.
 • Kan med forsigtighed anvendes til børn i alderen 8-12 år, hvis de har borreliainfektion eller anden alvorlig sygdom.
 • Ved dårligt fungerende lever.
 • Ved dårligt fungerende nyrer.
 • Optagelsen af Doxycyklin "Orifarm" i kroppen hæmmes, hvis det tages samtidigt med mælkeprodukter. Doxycyklin "Orifarm" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Doxycyklin "Orifarm" medfører overfølsomhed over for lys, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Doxycyklin "Orifarm" må ikke tages, hvis man er i behandling med isotretinoin (middel mod bumser).
 • Et/flere af følgende typer lægemidler og Doxycyklin "Orifarm" bør indtages med ca. 3 timers mellemrum, fordi de nedsætter kroppens optagelse af Doxycyklin "Orifarm":
  • syreneutraliserende midler
  • jernpræparater
  • midler mod forstoppelse
  • midler, der indeholder calcium, magnesium, aluminium eller zink,
 • Doxycyklin "Orifarm"kan nedsætte virkningen af andre typer af antibiotika (penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider).
 • Samtidig brug af isotretinoin (middel mod bumser) øger risikoen for øget tryk i kraniet.
 • Phenobarbital (middel mod epilepsi) kan ændre virkningen af Doxycyklin "Orifarm".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter100 mgOrifarm 10 stk. (blister) 74,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter100 mgOrifarm 20 stk. (blister) 69,55
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter100 mgOrifarm 100 stk. (blister) 178,00

Substitution
tabletter 100 mg
VibradoxSandoz Doxycyclin
Doxycyklin "2care4"Parallelimport Doxycyclin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI