Annonce

Dumirox

N06AB08

Dumirox er et middel mod depression. SSRI.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Dumirox anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden til behandling af tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Depression

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50-100 mg om aftenen. Dosis kan øges til 200 mg i døgnet. Døgndoser på 100 mg tages som engangsdosis om aftenen.
 • Ældre. Sædvanligvis 50-100 mg i døgnet.
 • Bør ikke anvendes til personer under 18 år.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50 mg i døgnet i 3-4 dage. Dosis kan øges gradvis til 100-300 mg i døgnet.
 • Børn over 8 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg i døgnet. Dosis kan øges med 25 mg hver 4.-7. dag til højst 200 mg dgl.
 • Doser over 50 mg dgl. bør fordeles på 2 doser, evt. største dosis gives ved sengetid.

Bemærk:

 • Langsom dosisøgning anbefales til ældre.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed.
Kraftesløshed, Utilpashed.
Nedsat appetit.
Rysten, Svimmelhed, Hovedpine.
Angst, Nervøsitet, Søvnighed, Uro og rastløshed, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ledsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Forvirring, Hallucinationer.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Kramper.
Manier.
Overfølsomhed over for sollys.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.
 • Nedsat natriumindhold i blodet kan ses - især hos ældre.
 • Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen med SSRI- eller SNRI-midler.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør kun anvendes til børn og unge under 18 år ved Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) og man skal være særlig opmærksom på tegn på selvmordsadfærd. Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
 • Ved tegn på mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Dumirox kan øge virkningen af midler mod psykoser (clozapin, olanzapin), phenytoin (epilepsimiddel), theophyllin (astmamiddel), propranolol (middel mod forhøjet blodtryk), tricykliske antidepressiva (andre midler mod depression) samt blodfortyndende midler.
 • Lithium (middel mod manier) øger virkningen af Dumirox.
 • Kombination med det antipsykotiske middel clozapin, mavesårsmidlerne lansoprazol og omeprazol samt tizanidin (middel mod spastisitet) bør undgås.
 • Dumirox må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først begynde 1 uge efter endt behandling med Dumirox.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Dumirox.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun meget små mængder af lægemidlet, der er i modermælk. Kan derfor formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes af spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 17-22 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 50 mg eller 100 mg fluvoxaminmaleat. 

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 50 mg90 stk. (blister)603,30
(Recept)filmovertrukne tabletter 100 mg90 stk. (blister)879,35

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 50 mg
Præg291
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvehvid
Mål i mm.8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 50 mg
filmovertrukne tabletter 100 mg
Præg313
KærvDelekærv for nemmere indtagelse
Farvehvid
Mål i mm.8,1 x 15,3
filmovertrukne tabletter 100 mg

Revisionsdato

to. 23. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI