Annonce

Duodopa®, komb.

N04BA02

Duodopa® er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Duodopa® anvendes ved alvorlige tilfælde af Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Doseringsforslag

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.
Doseringen er individuel og styres ved hjælp af en bærbar pumpe.

Bivirkninger

Hos nogle patienter er der observeret en stigende afhængighed af lægemidlet, selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Dette forekommer dog relativt sjældent.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Forstoppelse, Kvalme.
Sårinfektion.
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet.
Vægttab.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Angst, Depression, Søvnløshed.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Hjertebanken, Uregelmæssig puls, Ændret puls.
Bughindebetændelse, Bitter smag, Diarré, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær.
Kraftesløshed, Træthed.
Leverpåvirkning, Vægtøgning.
Vitaminmangel, Nedsat appetit.
Muskelkramper, Nakkesmerter.
Nedsat følesans, Nervebetændelse, Pludselig søvnanfald, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser, Opstemthed, Psykoser, Søvnighed, Uro og rastløshed, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Lungebetændelse, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Åndenød, Smerter i svælget.
Hududslæt ved kontakt med midlet, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Betændelse i synsnerven, Dobbeltsyn, Grøn stær, Synsforstyrrelser.
Kramper.
Besvær med at styre arme og ben, Gangforstyrrelser, Øget rysten på hænderne.
Demens, Selvmordsadfærd.
Talebesvær.
Hårtab, Rødme.
Årebetændelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Modermærkekræft.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Tankeforstyrrelser.
Langvarig smertefuld erektion.
Ikke kendt.Hul på tarmen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Blodforgiftning.
Dopaminafhængighed.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage lægemidlet med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.

***** Flere bivirkninger, fx smerter i næse og hals samt ubehag i maven er komplikationer i forbindelse med anlæggelsen af sonden.

****** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.

Bør ikke anvendes

 • Ved meget dårligt fungerende hjerte eller ved tidligere slagtilfælde bør midlet ikke anvendes.
 • Må desuden ikke anvendes ved visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • Duodopa® bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).

Særlige advarsler

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Duodopa®, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Der er forekommet tilfælde af nervebetændelse hos patienter, der er blevet behandlet med Duodopa®. Lægen vil være opmærksom på denne bivirkning og jævnligt undersøge dig.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Duodopa® skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Duodopa®. Omvendt kan Duodopa® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Duodopa® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Duodopa® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Amantadin (et andet middel mod Parkinsons sygdom) kan øge bivirkningerne ved levodopa-behandling. En dosisjustering kan være nødvendig.
 • Jern kan nedsætte virkningen af Duodopa®, og derfor bør Duodopa® og jern indtages med mindst 4 timers interval.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet () er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Produktet skal anvendes inden for 24 timer, efter at det er taget ud af køleskabet.

Holdbarhed

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Enteralgel. 1 ml indeholder 5 mg carbidopa og 20 mg levodopa.

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)enteralgel 20+5 mg/ml7 x 100 ml8.932,50

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 20. okt. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI