Annonce

Dupixent

D11AH05

Dupixent er et middel mod atopisk eksem, astma og kronisk bihulebetændelse med polypper.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Dupixent anvendes til behandling af atopisk eksem hos voksne og børn over 12 år. Ved svære tilstande kan børn over 6 år også behandles. Typisk anvendes Dupixent ved svære tilfælde af eksem, når andre midler ikke har haft den ønskede effekt.
 • Tillæg til vedligeholdelsesbehandling til voksne og børn over 12 år med svær astma, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med høj dosis inhalationskortikosteroid plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.
 • Sammen med næsespray med binyrebarkhormon i behandlingen af kronisk bihulebetændelse med næsepolypper (CSRwNP).

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutan injektion). Kan gives i låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen). Hvis indsprøjtningen gives af en anden person, kan overarmen også benyttes.

Atopisk eksem

Voksne

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg, efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge.

Børn over 12 år

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn og unge i alderen 12-17 år er afhængig af barnets kropsvægt:

 • Børn under 60 kg: 400 mg, efterfulgt af 200 mg givet hver 2. uge.
 • Børn over 60 kg: 600 mg, efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge.

Børn 6-11 år

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn i alderen 6-11 år er afhængig af barnets kropsvægt:

 • Børn ml. 15-60 kg: 300 mg givet 2 gange med 14 dages interval. 4 uger efter seneste dosis fortsættes med 300 mg hver 4. uge. Dosering kan øges til 200 mg hver 2. uge ved behov.
 • Børn over 60 kg: 300 mg, efterfulgt af 300 mg hver 2. uge.

Bemærk:

 • Hvis man skal have doser på 600 mg eller 400 mg, tages de som to indsprøjtninger på henholdsvis 300 mg eller 200 mg to forskellige steder.
 • Hvis der ikke ses synlig effekt efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hos nogle patienter, som har haft delvis effekt af Dupixent, kan det gavne at fortsætte behandlingen i længere tid.

Astma

Voksne og børn over 12 år

 • Til:
  - patienter med alvorlig astma, som får tabletbehandling med binyrebarkhormon eller
  - patienter med alvorlig astma og samtidig moderat til svær atopisk eksem eller
  - voksne patienter med alvorlig astma og samtidig alvorlig kronisk bihulebetændelse med polypper i næsen
  skal have en startdosis på 600 mg, efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Alle andre patienter skal have en startdosis på 400 mg efterfulgt af 200 mg hver anden uge.
 • Hos patienter, der samtidig får tabletbehandling med binyrebarkhormon, kan dosis af binyrebarkhormon nedsættes, så snart der kan ses bedring. Dosis af binyrebarkhormon bør nedsættes gradvist.
 • Dupixent er beregnet til langtidsbehandling. Der bør mindst én gang årligt træffes beslutning om at fortsætte behandlingen på baggrund af en lægelig vurdering af astmakontrol.

Kronisk bihulebetændelse med næsepolypper

Voksne

 • Den anbefalede stratdosis er 300 mg efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Hvis der ikke er nogen effekt efter 24 uger, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Bemærk:

 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar.
 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 6 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergisk reaktion i øjet, Øjenbetændelse.
Forkølelsessår.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ledsmerter.
Hovedpine.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hornhindebetændelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Sår på hornhinden.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Ikke kendt.Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.

* Ses overvejende hos patienter med atopisk eksem.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Dupixent nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Dupixent.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at undertrykke kroppens immunforsvar og dæmpe vævsreaktionen (inflammationen) ved atopisk eksem.
 • Hæmmer også FeNO og andre stoffer, som er aktive ved astma.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Injektionspennen eller -sprøjten må ikke rystes.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. Dvs. evt. resterende injektionspenne eller -sprøjter efter 14 dage skal kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 200 mg eller 300 mg dupilumab.

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 200 mg eller 300 mg dupilumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre, koncentreret : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
L-Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 200 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 200 mg2 stk.11.321,30
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 300 mg2 stk.11.987,20
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg2 stk.11.321,30
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg2 stk.11.987,20

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 4. nov. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. november 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI