Annonce

Eldepryl®


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Eldepryl® er et middel mod Parkinsons sygdom. Selektiv MAO-hæmmer.

Virksomme stoffer
Selegilin

Anvendelse

Eldepryl® anvendes mod Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

  • Sædvanligvis 5-10 mg i døgnet.

Bemærk:

  • Dosis skal tages om morgenen eller morgen og middag, da midlet hæmmer søvn.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Ufrivillige rykkende bevægelser
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Leverpåvirkning, Mundtørhed, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Åndenød
Angst, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Langsom puls
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser
Ikke kendt
Spillelidenskab*, Tvangsspisning*, Øget seksualdrift*

*Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller selegilin), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.


Bør ikke anvendes
  • Eldepryl® må ikke anvendes sammen med andre MAO-hæmmere eller visse midler mod depressioner (SSRI, SNRI og tricykliske antidepressiva).
  • Eldepryl® må heller ikke anvendes sammen med adrenalin og lignende stoffer, som stimulerer hjertet (sympatomimetika) eller sammen med pethidin eller tramadol (middel mod stærke smerter).
  • Eldepryl® må ikke anvendes, hvis du har mavesår.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
  • Virker formentlig ved at øge mængden af dopamin i hjernen, så muskelstivhed og rysten mindskes.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg (delekærv) selegilinhydrochlorid. Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, forhøjet blodtryk, der er svært at behandle, hjerterytmeforstyrrelser og hjertekrampe samt ved sjælelige sygdomme (psykoser).

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere kan give stærkt forhøjet blodtryk.
  • Samtidig behandling med pethidin eller tramadol (smertestillende) kan medføre ophidselse og feber.
  • Samtidig behandling med midler mod depression (SSRI, SNRI og tricykliske antidepressive midler) kan give risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med Eldepryl®, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 236,75
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mg
Pris i kr. 443,05
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mgOrifarm
Pris i kr. 443,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI