Annonce

Fasenra


Producent: AstraZeneca

Indeholder
Fasenra er et biologisk lægemiddel mod astma.

Virksomme stoffer
Benralizumab

Anvendelse

Fasenra anvendes som:

  • Tillægsbehandling ved visse tilfælde af svær astma (eosinofil astma), der ikke har kunnet kontrolleres af inhalation af binyrebarkhormon i høj dosis sammen med beta2-stimulerende middel.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Voksne. Begyndelsesdosis: 30 mg (1 forfyldt sprøjte) indsprøjtet under huden 1 gang hver 4. uge. Efter 3 måneder (3 doseringer) skiftes til vedligeholdelsesdosis, hvor der gives 30 mg hver 8. uge.

Bemærk:

  • Indsprøjtes i overarm, lår eller mave.
  • Hvis man tidligere har været behandlet med midlet og man ikke har haft alvorlige allergiske reaktioner, kan indsprøjtningen, efter oplæring, foretages af en selv eller en omsorgsperson.
  • Begrænset erfaring vedr. børn og unge 12-18 år. Doseringsforslag kan ikke gives.
  • Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Allergiske reaktioner(fx nældefeber)
Hovedpine
Halsbetændelse
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet(fx smerter og rødmen)
Feber
Ikke kendt
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
  • Virker ved at hæmme aktiviteten af et stof, interleukin-5, der har betydning for dannelse og overlevelse af den type hvide blodlegemer (eosinofilocytter), der giver vævsreaktioner i luftvejene ved nogle tilfælde af astma.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 døgn.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 30 mg benralizumab.

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 injektionssprøjte indeholder 30 mg benralizumab.Særlige advarsler
  • Behandlingen med Fasenra bør genovervejes mindst en gang årligt.
  • Hvis du oplever, at din astma bliver værre, efter du er begyndt på behandlingen, skal du søge læge.
  • Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Fasenra. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Fasenra, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes at afbryde behandlingen med Fasenra midlertidigt.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen30 mg
Pris i kr. 22.829,45
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte30 mg
Pris i kr. 22.829,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI