Annonce

Fasenra

R03DX10

Fasenra er et biologisk lægemiddel mod astma.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fasenra anvendes som:

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Voksne. Begyndelsesdosis: 30 mg (1 forfyldt sprøjte) indsprøjtet under huden 1 gang hver 4. uge. Efter 3 måneder (3 doseringer) skiftes til vedligeholdelsesdosis, hvor der gives 30 mg hver 8. uge.

Bemærk:

 • Indsprøjtes i overarm, lår eller mave.
 • Hvis man tidligere har været behandlet med midlet og man ikke har haft alvorlige allergiske reaktioner, kan indsprøjtningen, efter oplæring, foretages af en selv eller en omsorgsperson.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge 12-18 år. Doseringsforslag kan ikke gives.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Allergiske reaktioner.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Halsbetændelse.
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Behandlingen med Fasenra bør genovervejes mindst en gang årligt.
 • Hvis du oplever, at din astma bliver værre, efter du er begyndt på behandlingen, skal du søge læge.
 • Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Fasenra. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Fasenra, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes at afbryde behandlingen med Fasenra midlertidigt.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme aktiviteten af et stof, interleukin-5, der har betydning for dannelse og overlevelse af den type hvide blodlegemer (eosinofilocytter), der giver vævsreaktioner i luftvejene ved nogle tilfælde af astma.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Må ikke rystes.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25 °C) beskyttet mod lys. Må ikke genplaceres i køleskab. Dvs., at ikke-anvendte sprøjter eller penne skal kasseres efter 14 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 30 mg benralizumab.

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 injektionssprøjte indeholder 30 mg benralizumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Histidin : injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg
Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg
Trehalose : injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 30 mg1 stk.20.498,60
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg1 stk.20.498,60

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 30 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.146 x 20
injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.123 x 50

Revisionsdato

to. 30. apr. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI