Annonce

Fluanxol®


Producent: Lundbeck

Indeholder
Fluanxol® er et middel mod psykoser. Lavdosismiddel.

Virksomme stoffer
Flupentixol

Anvendelse

Fluanxol® anvendes til behandling af psykoser samt til ikke-psykotiske tilstande som angst og aggression.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og mite tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Skizofreni og andre psykoser

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 5-15 mg i døgnet oftest som én dosis. Kan evt. øges til 40 mg i døgnet.

Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 5-20 mg i døgnet.

Akutte psykoser

Voksne. Sædvanligvis 15-30 mg 1-4 gange i døgnet afhængig af sygdommens sværhedsgrad og patientens alder og vægt. Dosis nedsættes sædvanligvis efter få dage.

Ikke-psykotiske tilstande

Voksne. Sædvanligvis 1 mg om morgenen eller fordelt på 2 doser i døgnet. Dosis kan efter 1 uge øges til 2 mg i døgnet fordelt på 2 doser. Der må højst gives 3 mg i døgnet.

Bemærk:

Erfaring savnes for børn og unge under 17 år.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mundtørhed
Motorisk uro, Sløvhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Vægtøgning, Øget appetit
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Opkastning, Øget spytdannelse
Hjertebanken, Hurtig puls, Åndenød
Muskelsmerter
Depression, Hovedpine, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uro og rastløshed
Hudkløe, Øget svedtendens
Manglende vandladning, Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Lavt blodtryk
Forvirring, Kramper, Parkinsonisme, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys
Rejsningsproblemer
Sjældne (0,01-0,1%)
Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for glucose, Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Udebleven menstruation
Meget sjældne (under 0,01%)
Blodprop i de dybe vener
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • En række bivirkninger er set ved brug af Fluanxol®, uden at det har været muligt at fastlægge hyppigheden. De mest alvorlige er: Forstyrrelser i hjerterytmen og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved svækket bevidsthed, ved parkinsonisme, ved kredsløbskollaps, ved svulst i binyremarven (fæokromocytom) samt ved forandringer i blodets sammensætning.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 35 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg flupentixol (som dihydrochlorid),

Fluanxol® Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,50 mg eller 1 mg flupentixol (som dihydrochlorid).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper
  • Ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Fluanxol®, kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved depression kan der i starten af behandlingen ses øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluanxol® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Fluanxol® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Metoclopramid (mave- og tarmmiddel) kan øge risikoen for bivirkninger fra bevægeapparatet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter0,50 mg
Pris i kr. 89,10
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter1 mg
Pris i kr. 131,35
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 368,10

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI