Annonce

Frisium®

N05BA09

Frisium® er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Frisium® anvendes

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Angst og uro

 • Voksne. Sædvanligvis 1-3 tabletter (10-30 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
  Behandlingsvarighed normalt højst 8-12 uger.

Epilepsi

 • Voksne. Sædvanligvis 1-8 tabletter (10-80 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis ½ tablet (5 mg) i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg/kg legemsvægt. Forsigtighed ved dosisøgning.

Bemærk:

 • Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Tabletterne kan evt. knuses og drysses på kold, blød og syrlig mad, fx æblemos, umiddelbart før indtagelsen.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Tilvænning.
Nedsat appetit.
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedspåvirkning, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Aggressivitet, Depression, Talebesvær, Uro og rastløshed, Irritabilitet, Rastløshed.
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dobbeltsyn.
Faldtendens.
Hukommelsesbesvær.
Angst, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Ikke kendt.Ufrivillige øjenbevægelser.
Fysisk og psykisk afhængighed, Lav legemstemperatur.
Alvorlig hudreaktion.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser.
Nedsat reaktionsevne, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd.
Nedsat vejrtrækning.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys.

* Særligt set hos personer, der i forvejen har nedsat åndrdrætsfunktion, fx astma eller hjerneskade.

** Hovedsageligt set ved samtidigt brug af andre lægemidler, der kan give alvorlige hudreaktioner. Tilfælde med dødelig udgang er forekommet.

 • Paradokse psykiske reaktioner er forekommet (fx aggressivitet, angst, hallucinationer). Ses de, skal behandlingen afbrydes.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved skift til/fra behandling med clobazam-præparater som oral suspension, da der ved indtagelse af tilsvarende middel med oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af Frisium® tabletter.
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Ved behandling af angst og uro bør midlet derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved muskelsvaghed, da tilstanden kan forværres.
 • Særligt i de første 8 uger af behandlingen skal man holde øje med evt. hudreaktioner. Ved tegn på alvorlige hudreaktioner skal man stoppe behandlingen med det samme.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler, fx stiripentol (middel mod epilepsi), fluconazol (svampemiddel), fluvoxamin (middel mod depression) samt alkohol kan øger virkningen af clobazam.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Frisium®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Frisium®.

Cannabidiol (cannabis)

Samtidig brug af cannabidiol kan forstærke den sløvende virkning og det kan være nødvendigt, at nedsætte dosis af Frisium®. Kombination med cannabidiolholdige produkter, der ikke er lægemidler, bør undgås pga. det uforudsigelige indhold af cannabidiol.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder inden for 1-4 timer.
 • Clobazam bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethylclobazam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er ca. 36 timer (clobazam) og ca. 79 timer (N-desmethylclobazam). Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) clobazam.

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : tabletter 10 mg, tabletter 10 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 10 mg40 stk. (blister)Udgået 03-04-2023
(Recept)tabletter 10 mg40 stk. (blister)196,00
(Recept)tabletter 10 mg45 stk. (blister)243,15
(Recept)tabletter 10 mg50 stk. (blister)Udgået 01-05-2023
(Recept)tabletter 10 mg50 stk. (blister)240,00

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 10 mg
PrægGL, B,
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.7 x 7
tabletter 10 mg

Revisionsdato

ti. 23. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI