Annonce

Fucidin® filmovertrukne tabletter og oral suspension


Producent: LEO

Indeholder
Fucidin® er et middel mod infektioner med bakterier.

Virksomme stoffer
Fusidin

Anvendelse

Fucidin® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af fusidinsyre, fx stafylokokker.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke).

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Infektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn over 1 år. Sædvanligvis 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

Mindre alvorlige hud- og vævsinfektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet

Bemærk:

 • Risikoen for fordøjelsesbesvær kan mindskes ved at tage tabletterne sammen med mad.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Søvnlignende sløvhedstilstand
Ikke almindelige (0,1-1%)
Alvorlig hudreaktion
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Leverpåvirkning
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Ophobning af galde
Overfølsomhed(inkl. anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand)
Nyresvigt
Nedbrydning af muskelvæv
Sjældne (0,01-0,1%)
Rødme
Ikke kendt
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Bør ikke anvendes

Fucidin® bør ikke anvendes til:

 • Nyfødte pga. risiko for hjerneskade.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes enzymsystemer og dermed deres formering.
 • Fusidinsyre virker på få bakteriearter og er således smalspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-16 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg natriumfusidat.

Oral suspension. 1 ml indeholder 50 mg fusidin (som fusidinsyre).



Særlige advarsler

Fucidin® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

Hvis du får hudreaktioner, bør du kontakte din læge, som vil vurdere alvorligheden af hudreaktionerne og tage stilling til videre behandling.



Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fucidin® kan øge virkningen af blodfortyndende lægemidler.
 • Samtidig anvendelse af kolesterolsænkende midler (statiner) øger risikoen for alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse). Kontakt derfor lægen, hvis der under behandlingen opstår muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed.
 • Ved samtidig behandling med visse midler mod HIV, fx ritonavir og saquinavir øges virkningen af begge midler.
 • Fucidin® bør så vidt muligt ikke anvendes sammen med en lang række lægemidler, fx visse celledræbende midler eller visse midler mod hjerte- og kredsløbslidelser.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 259,20
Pakning 96 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mgOrifarm
Pris i kr. 1.142,00
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 1.208,80
Pakning 90 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral suspension50 mg/ml
Pris i kr. 214,05

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 250 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI