Annonce

Fucidine filmovertrukne tabletter


Producent: Parallelimport

Indeholder
Fucidine er et middel mod infektioner med bakterier.

Virksomme stoffer
Fusidin

Anvendelse

Fucidine anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af fusidinsyre, fx stafylokokker.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Infektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn over 1 år. Sædvanligvis 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

Mindre alvorlige hud- og vævsinfektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet

Bemærk:

 • Risikoen for fordøjelsesbesvær kan mindskes ved at tage tabletterne sammen med mad.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Søvnlignende sløvhedstilstand
Ikke almindelige (0,1-1%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Ophobning af galde
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nedbrydning af muskelvæv
Alvorlig hudreaktion
Overfølsomhed(inkl. anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand)
Nyresvigt
Sjældne (0,01-0,1%)
Rødme
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

Bør ikke anvendes

Fucidine bør ikke anvendes til:

 • Nyfødte pga. risiko for hjerneskade.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes enzymsystemer og dermed deres formering.
 • Fusidinsyre virker på få bakteriearter og er således smalspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-16 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg natriumfusidat.Særlige advarsler

Fucidine skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

Hvis du får hudreaktioner, bør du kontakte din læge, som vil vurdere alvorligheden af hudreaktionerne og tage stilling til videre behandling.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fucidine kan øge virkningen af blodfortyndende lægemidler.
 • Samtidig anvendelse af kolesterolsænkende midler (statiner) øger risikoen for alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse). Kontakt derfor lægen, hvis der under behandlingen opstår muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed.
 • Ved samtidig behandling med visse midler mod HIV, fx ritonavir og saquinavir øges virkningen af begge midler.
 • Fucidine bør så vidt muligt ikke anvendes sammen med en lang række lægemidler, fx visse celledræbende midler eller visse midler mod hjerte- og kredsløbslidelser.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mgParanova Danmark
Pris i kr. 259,60
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mgParanova Danmark
Pris i kr. 1.143,45

Substitution
filmovertrukne tabletter 250 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI