Annonce

GHRYVELIN

V04CD06

GHRYVELIN er et teststof til påvisning af mangel på væksthormon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

GHRYVELIN anvendes til at undersøge, om du har mangel på væksthormon.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som granulat til oral suspension (væske til at drikke).

Voksne

Dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt tages én gang.

Indholdet af ét brev opløses i 120 ml vand. Du skal drikke 1 ml pr. kg legemsvægt.

Derefter får du taget blodprøver efter 45, 60 og 90 minutter.

Bemærk

 • Du skal have fastet i mindst 8 timer før testen.
 • Du må ikke have udført anstrengende fysisk aktivitet 24 timer inden testen, da det kan påvirke resultatet.
 • Under testen skal du være fastende indtil efter blodprøvetagningen.
 • Du må dog drikke 100 ml vand (uden kulsyre) inden for 1 time før testen og inden for 1 time efter testen.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år og ved ældre over 65 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Svimmelhed, Hovedpine.
Varmefølelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Mavesmerter.
Rysten.
Søvnighed.
Ikke kendt.Påvirkning af ekg.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • GHRYVELIN skal anvendes med forsigtighed, hvis du har - eller har haft - blodprop i hjertet, hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser med forlænget QT-interval.
 • Hvis du lider af mangel på andre hormoner, fx binyrebarkhormon, skjoldbruskkirtelhormon eller har diabetes, skal du være velbehandlet med disse hormoner inden test.
 • Hvis du har Cushings Syndrom kan det påvirke testens resultat.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever pga. manglende erfaring.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Disse lægemidler kan påvirke testens resultat og bør undgås:

 • midler mod epilepsi (carbamazepin, eslicarbazepin, fosphenytoin, oxcarbazepin, phenobarbital, primidon)
 • midler mod kræft (dabrafenib, enzalutamid)
 • midler mod HIV (efavirenz, nevirapin)
 • lumacaftor (middel mod cystisk fibrose)
 • midler mod narkolepsi (modafinil, pitolisant)
 • insulin og pioglitazon (middel mod type 2 diabetes)
 • visse antibiotika (rifabutin, rifampicin)
 • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
 • atropin (middel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem)
 • propylthiouracil (middel mod forhøjet stofskifte)
 • midler mod smerter (NSAID, acetylsalicylsyre)
 • naturlægemidler, som indeholder perikon.

Midler, der midlertidigt kan øge koncentrationen af væksthormon, fx clonidin (mod forhøjet blodtryk) og levodopa (mod Parkinson) må ikke tages 1 måned før testen.

Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, bør undgås

Det gælder:

 • visse midler mod psykose, fx haloperidol
 • visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin, moxifloxacin)
 • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, lidocain, sotalol).

Disse midler kan øge risikoen for hjerte-bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • GHRYVELIN stimulerer frigørelsen af væksthormon ved at påvirke faktorer i hjernen.
 • Efter 1 dosis af GHRYVELIN måles mængden af væksthormon i blodet. Hvis værdien er under 2,8 nanogram/ml, mangler du væksthormon.
 • Halveringstiden i blodet er ca. 4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Lægemiddelformer

Granulat til oral suspension i brev. 1 brev indeholder 60 mg macimorelin (som acetat).

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : Granulat til oral suspension i brev 60 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Granulat til oral suspension i brev 60 mg1 stk.3.455,25

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 7. jul. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI