Annonce

Gentamicin "2care4"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Gentamicin "2care4" er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer
Gentamicin

Anvendelse

Gentamicin "2care4" anvendes:

 • Som supplerment til kirurgisk behandling af alvorlige infektioner i knoglevæv.

Dosering

Findes som implantat.

Sædvanligvis anvendes 1-5 implantater ved en operation.Der kan forekomme feber samt hududslæt og hudkløe ved implantationsstedet.


Bør ikke anvendes

Gentamicin "2care4" bør ikke anvendes:

 • Overfølsomhed over for aminoglykosider.

Graviditet
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Gentamicin "2care4" er et implantat, som i forbindelse med operationen placeres i det inficerede område. Implantatet er imprægneret med gentamicin, der langsomt afgives fra implantatet i løbet af de følgende 3-4 dage efter operationen. Selve implantatet er lavet af organisk materiale, som nedbrydes i organismen.
 • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.


Lægemiddelformer

Implantat. 1 implantat indeholder 1,3 mg gentamicin (som sulfat)/cm2. Implantatet måler 10x10 cm.Særlige advarsler

Gentamicin "2care4" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
 • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Gentamicin "2care4".
 • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Gentamicin "2care4".
 • Gentamicin "2care4" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted implantat1,3 mg/cm22care4 1 stk. (10 x 10 cm) Udgået 02-07-2018

Substitution
implantat 1,3 mg/cm2
GentacollSwedish Orphan Biovitrum Gentamicin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI