Annonce

Gentamicin "B. Braun"

J01GB03

Gentamicin "B. Braun" er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Gentamicin "B. Braun" anvendes til behandling af:

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Krystaller i urinen, Påvirkning af nyrerne.
Svimmelhed.
Tinnitus.
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Blodmangel, Forstørret milt, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter, Muskelkramper.
Besvær med at styre arme og ben, Føleforstyrrelser i arme og ben.
Forstørret lever.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Nedsat vejrtrækning.
Mundbetændelse.
Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion.
Øget tryk i hjernen.
Depression, Forvirring.
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet.
Arvæv i lungerne.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Hævelse i struben.
Nyresvigt.
Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Ikke kendt.Høretab.
Nervebetændelse.

*Ses ved behandling i over 4 uger.

Bør ikke anvendes

Gentamicin "B. Braun" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Gentamicin "B. Braun" skal anvendes med forsigtighed ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Gentamicin "B. Braun" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
  • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet () er 1,5-2,5 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 3 mg gentamicin (som sulfat).

Hjælpestoffer

Andre:

Dinatriumedetat : infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml10 x 80 ml528,00
(Recept)infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml10 x 80 ml1.089,10
(Recept)infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml10 x 120 ml1.589,45

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 12. okt. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI