Annonce

Haldid®

N01AH01

Haldid® er et smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Haldid® anvendes som smertestillende middel til patienter, der skal i fuld bedøvelse, fx ved operationer.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

På nær allergiske reaktioner er bivirkningerne dosisafhængige.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Kvalme, Opkastning.
Muskelstivhed.
Sløvhed, Svimmelhed, Øget tryk i kraniet.
Døsighed.
Hoste.
Udvidelse af blodkarrene.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Hurtig puls.
Synsforstyrrelser.
Forstoppelse.
Allergiske reaktioner.
Hæmning af centralnervesystemet.
Forvirring, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning.
Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Opstemthed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
For meget kuldioxid i blodet.
Kramper.
Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Stivhed i struben, Væske i lungerne.
Ikke kendt.Tarmslyng.
Abstinenser, Tilvænning.
Serotoninsyndrom.
Muskelkramper.
Afhængighed af midlet, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.

Nedsat vejrtrækning kan opstå efter operationen.

Længere tids anvendelse kan føre til toleransudvikling, evt. afhængighed og abstinenssymptomer (bl.a. kvalme, diarré, kulderystelser, angst) efter behandlingen er stoppet.

Bør ikke anvendes

Ved øget tryk i hjernen eller skader på hjernen.

Særlige advarsler

  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved nogle typer nedsat stofskifte, alkoholisme, stort væsketab, for lavt blodtryk, epilepsi, den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, forstørret prostata, tilstopning af tarmen samt ved dårligt fungerende lunger.
  • Evnen til at køre bil og betjene farlige maskiner kan være nedsat nogen tid efter bedøvelsen.
  • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
  • Alkohol og Haldid® øger hinandens virkning.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Haldid®, mens visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) øger virkningen af Haldid®.
  • Andre midler, der dæmper centralnervesystemet, fx phenobarbital og visse andre epilepsimidler, benzodiazepiner (beroligende middel) eller visse narkosemidler øger risikoen for vejrtrækningsproblemer - også hvis de tages lige efter operationen.
  • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Morfinlignende smertestillende middel til brug i forbindelse med bedøvelse. Har betydeligt kraftigere virkning end morfin og virker stærkt hæmmende på vejrtrækningen.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestoffer

Andre:

Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml5 x 2 ml83,85
(Recept)injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml5 x 10 ml318,35

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 18. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI