Annonce

Ilaris®


Producent: Novartis

Indeholder
Ilaris® er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende middel).

Virksomme stoffer
Canakinumab

Anvendelse

Ilaris® anvendes til

 • behandling af en gruppe sjældne periodiske febersyndromer. Gruppen omfatter bl.a. kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS), kronisk inflammatorisk neurologisk hud- og ledsygdom, familiær kuldeurticaria (nældefeber fremkaldt af kulde), Muckle-Wells syndrom og familiær middelhavsfeber.
 • akutte anfald af urinsyregigt.
 • Stills sygdom, herunder Stills sygdom for voksne og børneleddegigt, alene eller i kombination med gigtmidlet methotrexat i de tilfælde, hvor andre gigtmidler ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Febersyndromer

 • Voksne og børn over 2 år
  • Dosis er individuel og fastsættes ud fra patientens legemsvægt.

Urinsyregigt

 • Voksne
  • 150 mg som en enkelt dosis under anfald.
  • Ved manglende virkning bør behandlingen ikke gentages ved efterfølgende anfald.
  • Ved tilfredsstillende virkning bør der ved behandling af efterfølgende anfald gå mindst 12 uger før en ny dosis gives.

Stills sygdom

 • Voksne og børn over 2 år med legemsvægt over 7,5 kg
  • 4 mg pr. kg legemsvægt (dog højst 300 mg) 1 gang hver 4. uge.

Bemærk:

 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mavesmerter
Ledsmerter
Infektioner
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Påvirkning af nyrerne, Skum i urinen
Reaktioner på indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Muskel- og ledsmerter, Rygsmerter
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed

Bivirkningerne er baseret på et meget begrænset antal patienter, og man kan derfor ikke udelukke, at der kan forekomme sjældnere bivirkninger.


Bør ikke anvendes

Ved aktiv, alvorlig infektion bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at blokere for et bestemt stof, interleukin-1, hvorved betændelsestilstande i kroppen hæmmes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 26 døgn.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 150 mg canakinumab.Særlige advarsler
 • Ilaris® skal anvendes med forsigtighed ved akut infektion og ved tilstande med øget infektionsrisiko, herunder mangel på hvide blodlegemer.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen.
 • Tuberkulose skal udelukkes inden behandlingen med Ilaris® kan påbegyndes.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med TNF-hæmmere (biologiske lægemidler) bør undgås, da risikoen for alvorlige infektioner øges.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.150 mg/ml
Pris i kr. 96.145,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI