Annonce

Ilumetri


Producent: Almirall

Indeholder
Ilumetri er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod psoriasis.

Virksomme stoffer
Tildrakizumab

Anvendelse

Ilumetri anvendes ved alvorlige former for psoriasis.

Må kun anvendes på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden.

Voksne

 • 1 injektion (100 mg) sprøjtes ind under huden én gang i den første uge af behandlingen og én gang 4 uger senere efterfulgt af en vedligeholdelsesdosis hver 12. uge.
 • Dosis kan evt. øges til 2 injektioner (200 mg) ugentligt ved behov (fx ved svær sygdom eller legemsvægt over 90 kg).
 • Ved manglende effekt efter 28 ugers behandling, skal man typisk afslutte behandlingen.
 • Nogle patienter med indledningsvis delvis effekt kan efterfølgende have gavn af at fortsætte behandling ud over 28 uger.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Luftvejsinfektion
Almindelige (1-10%)
Ubehag ved indstiksstedet
Betændelse i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme
Rygsmerter
Hovedpine

Nogle patienter kan udvikle antistoffer mod midlet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man så har lavere effekt eller flere bivirkninger ved behandlingen.


Bør ikke anvendes

Ilumetri bør ikke anvendes ved aktive infektioner som fx tuberkulose.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 17 uger efter sidste injektion.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 6 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning

Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 23 døgn.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 100 mg tildrakizumab.Særlige advarsler
 • Forsigtighed, hvis du får en alvorlig infektion under behandlingen med Ilumetri. I dette tilfælde skal du stoppe behandlingen, indtil infektionen er slået ned.
 • Din læge vil spørge, om du tidligere har haft tuberkulose og undersøge, om du aktuelt har tegn på tuberkulose. Ved mistanke om tuberkulose vil lægen ofte tilbyde dig medicin mod tuberkulose.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen og i mindst 17 uger efter afsluttet behandling med Ilumetri.

  Du kan også først påbegynde behandling med Ilumetri tidligst 4 uger efter bestemte vaccinationer. Tal med din læge.
 • Behandlingen skal afbrydes, hvis du får alvorlige overfølsomhedsreaktioner.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte100 mg
Pris i kr. 31.836,15Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI