Annonce

Imigran®

Imigran Sprint

N02CC01

Imigran® er et middel mod migræne. Triptan.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Imigran® anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura samt Hortons hovedpine (kun indsprøjtning).

Doseringsforslag

Findes som dispergible tabletter, næsespray og injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Migræneanfald:

Voksne
Dispergible tabletter

 • Sædvanligvis 50-100 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 300 mg.

Bemærk:

 • Dispergible tabletter kan synkes hele eller opløses i en skefuld vand.

Næsespray

 • Sædvanligvis 10-20 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 40 mg. Næsespray administreres som en enkeltdosis i det ene næsebor. Se slideshow.

Injektionsvæske

 • Sædvanligvis 1 dosis (6 mg).
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem indsprøjtningerne, og der må højst tages 2 doser i døgnet.
 • Injektionsvæsken er beregnet til anvendelse i særlig GlaxoPen. Se film under "Instruktioner".

Hortons hovedpine:

Voksne
Injektionsvæske

 • Sædvanligvis 1 dosis (6 mg).
 • Hvis hovedpinen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 1 time mellem indsprøjtningerne, og der må højst tages 2 doser i døgnet.
 • Næsespray kan i visse tilfælde også anvendes.


Bemærk:

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald. I stedet kan gigtmidler (NSAID) eller paracetamol anvendes.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Manglende erfaring vedr. patienter under 18 år og over 65 år.

Bivirkninger

Der kan ofte forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat.

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Smerter, Kuldefornemmelse, Tyngdefornemmelse.
Ændringer i blodtrykket.
Muskelsmerter.
Nedsat følesans, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Døsighed.
Åndenød.
Rødme.
Varmefølelse.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab.
Leverpåvirkning.
Påvirkning af ekg.
Kramper.
Ufrivillige langsomme bevægelser.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt.Ledsmerter.
Angst.

Efter brug af næsespray er der set mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals, smagsforstyrrelser samt næseblod.

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok) samt genopstået inflammationssmerte.

Bør ikke anvendes

Imigran® bør ikke anvendes:

 • ved hjerte-kar-sygdomme, eller hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen eller ved ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • samtidig med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 2 uger efter afbrydelse af behandling med MAO-hæmmere, før du må anvende Imigran®.

Særlige advarsler

 • Bør ikke gives, hvis der er risiko for hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom) uden forudgående undersøgelse af hjertet.
 • Forsigtighed hos patienter, der ryger, har et kontrolleret forhøjet blodtryk eller bruger nicotinsubstitution, hos postmenopausale kvinder og mænd over 40 år, eller hvis man har diabetes.
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.
 • Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte kan indeholde tørt, naturligt latexgummi, der i sjældne tilfælde kan forårsage allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, hos personer med overfølsomhed over for latex.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Imigran® kan øge virkningen og bivirkninger af Imigran®.
 • Imigran® må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Imigran® må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- eller SNRI-midler) eller stærke smertestillende midler (fx morfin) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af Imigran® og produkter indeholdende perikon.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på virkningen ved migræne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter (dispergible tabletter), efter ca. 15 minutter (næsespray) og efter ca. 10 minutter (injektionsvæske).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Imigran® Sprint, dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (som succinat).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12 mg sumatriptan (som succinat) i sterilt vand.
Næsespray, opløsning (éndosisspray). 0,1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg sumatriptan.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : dispergible tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : dispergible tabletter 50 mg, dispergible tabletter 100 mg

Andre:

Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml, injektionsvæske, opl. 12 mg/ml, næsespray, opløsning 20 mg

Firma

Tilskud

Injektionsvæske og næsespray

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt også få tilskud til injektionsvæske og næsespray. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)dispergible tabletter 50 mg6 stk. (blister)380,90
(Recept)dispergible tabletter 100 mg6 stk. (blister)661,10
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml353,45
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml + glaxopen286,35
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml417,50
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml373,00
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml + glaxopen328,00
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml361,40
(Recept)injektionsvæske, opl. 12 mg/ml2 x 0,5 ml + glaxopen296,75
(Recept)næsespray, opløsning 10 mg6 stk.409,45
(Recept)næsespray, opløsning 20 mg6 stk.404,10
(Recept)næsespray, opløsning 20 mg6 stk.424,00
(Recept)næsespray, opløsning 20 mg6 stk.481,50

Substitution

Foto og identifikation

dispergible tabletter 50 mg
PrægGS 1YM, 50
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.10 x 10
dispergible tabletter 50 mg
dispergible tabletter 100 mg
PrægGS YE7, 100
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 10
dispergible tabletter 100 mg
injektionsvæske, opl. 12 mg/ml
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.70 x 120

Pen og inj. væske i etui.

næsespray, opløsning 10 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.42 x 60
næsespray, opløsning 20 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.42 x 60

Revisionsdato

ma. 25. apr. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI