Annonce

Keflex®


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Keflex® er et antibiotikum. Cefalosporin.

Virksomme stoffer
Cefalexin

Anvendelse

Keflex® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af cefalexin, fx stafylokokker, der ikke er følsomme over for penicillin.
 • Midlet anvendes fx ved visse former for:
  • lungebetændelse
  • alvorlige urinvejsinfektioner.

Dosering

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Sædvanligvis 250-500 mg 3-4 gange i døgnet.

 • Børn. 25-50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.

 • Gonoré: 3 g sammen med 1 g probenecid som engangsdosis.

Bemærk:

 • Ved alvorlig infektion kan større dosis anvendes.
 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ledbetændelse
Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Betændelsestilstand i nyren

Bør ikke anvendes

Keflex® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for cefalosporiner, penicilliner eller penicillinlignende midler.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time, når nyrerne fungerer normalt; men den er længere, hvis nyrerne fungerer dårligt.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) cefalexin (som monohydrat).Særlige advarsler

Keflex® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Keflex® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Ved kendt overfølsomhed over for penicillin.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Probenecid (middel mod urinsyregigt) kan forstærke virkningen af Keflex®.
 • Andre typer antibiotika (erythromycin og tetracyclin) nedsætter virkningen af Keflex®.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter500 mg 20 stk. (blister) 187,45
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter500 mg 40 stk. (blister) 347,35

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI