Annonce

Kemadrin®


Producent: Aspen Nordic

Indeholder
Kemadrin® er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Procyclidin

Anvendelse

Kemadrin® anvendes ved Parkinsons sygdom. Anvendes desuden til behandling af unormale muskelbevægelser eller muskelstivhed, som kan optræde som bivirkning ved nogle lægemidler, bl.a. visse lægemidler mod psykoser.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis ½ tablet (2,5 mg) 3 gange i døgnet, stigende med ½ - 1 tablet (2,5-5 mg) i døgnet med 2-3 dages mellemrum til den ønskede virkning, dog højst 12 tabletter (60 mg) i døgnet.

Bemærk: 

 • Ved ophør bør behandlingen nedtrappes gradvist.
 • Bør tages sammen med mad for at mindske mavegener.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse, Mundtørhed
Manglende vandladning
Sløret syn, Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Angst, Forvirring, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Psykoser*

* Det er især set hos patienter, der i forvejen er psykisk syge.


Bør ikke anvendes
 • Kemadrin® må ikke anvendes, hvis man har ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom), har forsnævring eller tilstopning i mave eller tarm eller har en medfødt for stor tyktarm (megacolon).
 • Kemadrin® må heller ikke anvendes, hvis du lider af ufrivillige rykkende bevægelser (dyskinesier). 

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem signalstofferne dopamin og acetylkolin i hjernen.
 • Midlet nedsætter acetylkolins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) procyclidinhydrochlorid. Særlige advarsler
 • Kemadrin® bør anvendes med forsigtighed af mænd med forstørret prostata, idet vandladningen kan gå helt i stå.
 • Hvis du samtidig har glaukom, bør du jævnligt få kontrolleret trykket i øjnene.
 • Er du ældre, lider du af den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis eller hvis du har tendens til hurtig hjerterytme bør du også være særlig opmærksom, når du tager Kemadrin®. 
 • Lider man af epilepsi eller demens, eller hvis man let bliver konfus, bør midlet ikke anvendes.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) øger virkningen af Kemadrin®.
 • Kemadrin® kan nedsætte virkningen af visse lægemidler mod sygdomme i maven eller tarmen (metoclopramid).
 • Kemadrin® kan øge virkningen af pethidin (middel mod stærke smerter) og alkohol. Kombinationen bør undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 124,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI