Annonce

Kineret®

L04AC03

Kineret® er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod leddegigt.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Kineret® anvendes til

 • behandling af leddegigt i kombination med gigtmidlet methotrexat i de tilfælde, hvor methotrexat alene ikke har været effektivt.
 • behandling af en gruppe sjældne sygdomme med fællesbetegnelsen CAPS (cryopyrin-associerede periodiske syndromer).
 • behandling af familiær middelhavsfeber (FMF).
 • Stills sygdom, herunder Stills sygdom for voksne og børneleddegigt, alene eller i kombination med andre gigtmidler.
 • behandling af patienter med COVID-19.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden.

Leddegigt

 • Voksne. 100 mg 1 gang i døgnet.

CAPS

 • Voksne og børn over 8 mdr. og legemsvægt over 10 kg. Sædvanligvis 1-2 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn.
 • Øgning af dosis kan være påkrævet inden for 1-2 måneder, sædvanligvis 3-4 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn.

FMF

 • Voksne og børn med legemsvægt over 50 kg. 100 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn under 50 kg. Sædvanligvis 1-2 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Stills sygdom

 • Voksne og børn med legemsvægt over 50 kg
  • 100 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn under 50 kg samt spædbørn over 8 mdr.
  • 1-2 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.

COVID-19

 • Voksne. 100 mg 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Alvorlige infektioner.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Ikke kendt.Leverbetændelse.

* Set fortrinsvis hos patienter med systemisk juvenil idiopatisk artritis (SJIA).

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Kineret® skal anvendes med forsigtighed ved samtidig infektion eller livstruende sygdom. Behandlingen er ikke egnet til alle COVID-19 patienter.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen. Inden behandlingen påbegyndes skal tuberkulose udelukkes.

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med andre biologiske lægemidler bør undgås, da risikoen for alvorlige infektioner øges.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at blokere for et bestemt stof, interleukin-1, som normalt koordinerer celleaktiviteten i kroppen. Ved leddegigt dannes for meget interleukin-1, og dette resulterer i øget celleaktivitet med ødelæggelse af især led, sener og brusk. Ved at blokere for interleukin-1's virkning kan anakinra hæmme udviklingen af de led-, sene- og bruskskader, som er kendetegnende for leddegigt.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-6 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 72 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), hvorefter evt. ikke anvendt injektionsvæske skal kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 sprøjte (0,67 ml) indeholder 100 mg anakinra.

Hjælpestoffer

Andre:

Citronsyre (E330) : injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml7 stk. (graduerede)2.581,70

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 23. dec. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 28. november 2022.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI