Annonce

Komboglyze, komb.


Producent: AstraZeneca

Indeholder
Komboglyze er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Metformin
Saxagliptin

Anvendelse

Komboglyze anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres med metformin alene.
 • Midlet kan også anvendes sammen med andre midler (sulfonylurinstof eller insulin) mod diabetes.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. 2,5 mg+850 mg eller 2,5 mg+1.000 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk: Tabletten bør tages sammen med et måltid for at mindske fordøjelsesbesvær.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-45 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Lavt blodsukker
Almindelige (1-10%)
Træthed
Betændelse i mave-tarmkanalen, Kvalme, Metalsmag, Opkastning
Bihulebetændelse, Høfeber
Hovedpine, Svimmelhed
Hududslæt
Luftvejsinfektion
Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Betændelse i huden
Overfølsomhedsreaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B12-vitamin
Ikke kendt
Hjertesvigt
Ledsmerter
 • Lavt blodsukker ses især ved samtidig behandling med andre midler mod diabetes (sulfonylurinstof eller insulin). 
 • Svimmelhed, træthed og luft fra tarmen ses ved kombination med sulfonylurinstof.
 • Ledsmerter kan forekomme efter kort eller længere tids brug.

Bør ikke anvendes

Komboglyze bør ikke anvendes ved:

 • Tidligere alvorlig overfølsomhedsreaktion over for lignende midler mod diabetes 2
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Større operationer
 • Diabetes 1
 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning

Saxagliptin

 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 3 timer.

Metformin

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 2,5 mg saxagliptin (som hydrochlorid) og 850 mg metforminhydrochlorid
 • 2,5 mg saxagliptin (som hydrochlorid) og 1.000 mg metforminhydrochlorid.


Særlige advarsler

Komboglyze skal anvendes med forsigtighed:

 • Vitamin B12 koncentration måles mindst hvert andet år.
 • Leverfunktion og nyrefunktionen bør kontrolleres mindst en gang om året. Hos ældre og ved dårligt fungerende nyrer dog mindst 2-4 gange om året.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet kontrastmidler med jod ind i en blodåre, skal du holde op med at tage Komboglyze 3 dage før undersøgelsen. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Kombinationen af alkohol og metformin kan give symptomer som maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret. Du bør ikke drikke store mængder alkohol, når du tager metformin. Dette gælder især, hvis din lever fungerer dårligt, eller hvis du er meget mager.
 • Kontakt lægen ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Kontakt lægen ved åndenød, træthed og væskeophobning i kroppen, som kan være symptomer på hjertesvigt.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 45-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Diltiazem (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) og itraconazol (svampedræbende middel) øger virkningen af Komboglyze.
 • En række lægemidler nedsætter virkningen af Komboglyze, fx:
  • rifampicin (antibiotikum)
  • carbamazepin (middel mod epilepsi)
  • prednisolon (binyrebarkhormon),
  og ved samtidig behandling med disse lægemidler bør blodsukkeret kontrolleres.
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret , og en justering af dosis kan derfor være nødvendig.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation (hurtig overfladisk vejrtrækning), mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte din læge, hvis du har mistanke om lactacidose.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2,5mg+850mg
Pris i kr. Udgået 01-07-2019
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2,5mg+1000mg
Pris i kr. 443,75

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI