Annonce

Lecigon®, komb.

N04BA03

Lecigon® er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lecigon® anvendes ved alvorlige tilfælde af Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Doseringsforslag

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.

Doseringen styres ved hjælp af en bærbar pumpe.

Morgenbolusdosis

 • Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus (15 ml).
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 15-100 mg levodopa/time.
 • Anbefalet daglig maksimal dosis er 2.000 mg levodopa (100 ml).

Ekstra bolusdosis

 • Normalt under 3 ml, men tilpasses individuelt.
 • Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 17 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme.
Uro.
Sårinfektion.
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet.
Vægttab.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Forværret parkinsonisme, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Angst, Depression, Søvnløshed.
Farveændring af urinen.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Hjertekrampe, Hjertebanken, Uregelmæssig puls, Ændret puls.
Sløret syn.
Bughindebetændelse, Luftansamling i bughulen, Tarmslyng, Bitter smag, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær.
Smerter, Kraftesløshed, Træthed.
Vægtøgning.
Vitaminmangel, Nedsat appetit.
Muskelkramper, Nakkesmerter.
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Pludselig søvnanfald, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser, Opstemthed, Psykoser, Søvnighed, Uro og rastløshed, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Åndenød, Smerter i svælget.
Hududslæt ved kontakt med midlet, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Betændelse i synsnerven, Dobbeltsyn, Grøn stær, Synsforstyrrelser.
Alvorlig tarmslyng, Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Forstoppelse, Hul i tarmen, Sår i tarmen, Tyktarmsbetændelse.
Bylder.
Kramper.
Besvær med at styre arme og ben, Øget rysten på hænderne.
Demens, Selvmordsadfærd.
Talebesvær.
Hårtab.
Årebetændelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Modermærkekræft.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Tankeforstyrrelser.
Langvarig smertefuld erektion.
Unormal vejrtrækning.
Ikke kendt.Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Leverbetændelse.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Nedbrydning af muskelvæv.
Hukommelsesbesvær.
Dopaminafhængighed.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage lægemidlet med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsons sygdom og ikke den medicinske behandling.

***** Flere bivirkninger, fx smerter i næse og hals samt ubehag i maven, er komplikationer i forbindelse med anlæggelsen af sonden.

****** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.

Bør ikke anvendes

 • ved meget dårligt fungerende hjerte.
 • ved visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere mod depression (isocarboxazid, linezolid).

Særlige advarsler

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Lecigon®, da disse tilstande kan forværres.
 • Hvis man tidligere har oplevet at være konfus, haft en depression eller akutte psykoser, bør man selv eller ens nærmeste pårørende være særlige opmærksomme mht. udvikling af alvorlige mentale forandringer, depression eller selvmordstanker.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Der er risiko for malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, hvis Lecigon® -behandlingen pludselig afbrydes, især hvis du samtidig er i behandling med midler mod psykose. Nedtrapning skal ske gradvis.
 • Du skal jævnligt have taget blodprøver, for at lægen kan kontrollere din nyre- og leverfunktion og dine andre blodtal.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger, som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Lecigon® bør ikke anvendes til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Der er ikke udført studier med dette præparat. Følgende medicinkombinationer er kendt fra andre lægemidler med levodopa:

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Lecigon® skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Lecigon®. Omvendt kan Lecigon® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Lecigon® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Lecigon® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Lecigon®, og derfor bør Lecigon® og jern indtages med mindst 4 timers mellemrum.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen. Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet () for alle tre stoffer er mellem 0,4-3 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan anvendes i højst 24 timer, efter det er taget ud af køleskab.
 • Cylinderampullen med enteralgel skal anvendes straks efter åbning. Kun til engangsbrug.
 • Doseringspumpe med påsat cylinderampul kan bæres på kroppen i højst 16 timer. Om natten bør pumpen ikke bæres tæt på kroppen.

Lægemiddelformer

Enteralgel. 1 ml indeholder 20 mg levodopa, 5 mg carbidopa og 20 mg entacapon.

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)enteralgel 20+5+20 mg/ml7 x 47 ml8.012,60

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 20. okt. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI