Annonce

Lescol® depot


Producent: Novartis

Indeholder
Lescol® er et kolesterolsænkende middel. Statin.

Virksomme stoffer
Fluvastatin

Anvendelse

Lescol® anvendes ved forhøjet kolesterolindhold i blodet, hvor fedtfattig diæt og andre livsstilsændringer ikke har været tilstrækkeligt til at sænke patientens kolesteroltal. Anvendes som et af flere tiltag til at forebygge pludselige hjerte-kar-sygdomme (fx blodprop i hjertet).


Dosering

Findes som depottabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 20-80 mg i døgnet som engangsdosis om aftenen. Til forebyggelse af hjerte-karsygdomme anbefales normalt 80 mg i døgnet.
 • Børn over 9 år og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi. Begyndelsesdosis 20 mg i døgnet. Dosis kan øges med 6 ugers mellemrum til højst 80 mg i døgnet. 
 • Bemærk:
  • Bør ikke anvendes til børn under 9 år. 
  • Depottabletterne bør synkes hele.


Mulige bivirkninger
Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Almindelige (1-10%)
Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter
Hovedpine, Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1%)
Muskelsvaghed, Muskelsygdom
Allergiske reaktioner(herunder hududslæt og nældefeber)
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Karbetændelse
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Muskelbetændelse, Nedbrydning af muskelvæv
Nedsat følesans, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion, Væskeophobning i ansigtet
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Lungesygdom
Muskelsygdom med bl.a. muskelsvaghed*
Rejsningsproblemer

* Kan vedvare eller opstå efter endt behandling.


Bør ikke anvendes

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 12 timers karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.Virkning
 • Virker ved at hæmme dannelsen af kolesterol, så kolesterolindholdet i blodet falder. Herved modvirkes åreforkalkning, og risikoen for blodprop i hjertet og andre organer mindskes. 
 • Maksimal virkning nås efter 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 1,5-3 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 80 mg fluvastatin (som natriumsalt).Særlige advarsler
 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt hvis man allerede er i risikogruppen for at få diabetes. Hvis man er i risikogruppen (fx er overvægtig eller har øget mængde sukker i blodet), bør man løbende kontrolleres hos lægen.
 • Leverfunktionen bør kontrolleres ved hjælp af blodprøver, før behandlingen påbegyndes samt med jævne mellemrum under behandlingen. Hvis man oplever tegn på påvirkning af leveren (fx kvalme og opkastning, nedsat appetit eller øget tendens til blå mærker), skal man informere lægen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tendens til alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse), hvis man har et stort forbrug af alkohol eller tidligere har haft en leversygdom.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluconazol (svampemiddel) øger virkningen af Lescol®, og de to midler må ikke anvendes samtidig.
 • Rifampicin (antibiotikum) kan nedsætte virkningen af Lescol®.
 • Samtidig behandling med Lescol® og ciclosporin (middel ved organtransplantation), antibiotika (erythromycin og clarithromycin), ritonavir (middel mod HIV) eller andre kolesterolsænkende midler (fibrater og nicotinsyre) øger risikoen for alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse). Derfor bør lægen kontaktes, hvis der under behandlingen opstår muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed.
 • Fusidin (middel mod infektioner med bakterier) må ikke anvendes samtidigt med Lescol®. Behandlingen med Lescol® skal stoppes midlertidigt og kan først startes igen 7 dage efter, man sidste gang har taget fusidin.
 • Andre kolesterolnedsættende midler (anionbyttere) hæmmer optagelsen af Lescol® fra tarmen, og midlerne skal derfor tages med mindst 4 timers mellemrum.
 • Hvis man er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel) bør man have kontrolleret blodets fortyndingsgrad (INR), når man starter og slutter behandlingen med Lescol®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter80 mg 98 stk. (blister) 1.070,15

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
depottabletter 80 mg
FluvistadStada Fluvastatin
Fluvastatin "Orifarm"Parallelimport Fluvastatin
FluvatabParallelimport Fluvastatin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI