Annonce

Magnyl® Svage "DAK"


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Magnyl® Svage "DAK" er et middel mod smerter og gigt og et blodpladehæmmende middel.

Virksomme stoffer
Acetylsalicylsyre

Anvendelse

Magnyl® Svage "DAK" anvendes ved

 • Akut eller kronisk sygdom i hjertets kranspulsåre, hvor der er risiko for dannelse af blodpropper.
 • Forebyggende mod ny blodpropdannelse efter behandling med midler til opløsning af blodpropper.
 • Behandling af svage smerter.
 • Midlet dæmper desuden de vævsreaktioner (inflammationer), som kan ses ved visse gigtsygdomme. Symptomerne på inflammation kan være hævelse, rødme, ømhed og smerter.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

Forebyggelse af blodpropper

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 150-300 mg i døgnet.
 • Derefter 75 mg i døgnet.

Børn over 2 år

Svage smerter

 • Sædvanligvis 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser i højst 2 døgn.

Gigtsygdomme

 • 50-100 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Ved langtidsbehandling bør enterotabletter anvendes for at nedsætte tilbøjeligheden til mavegener.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Halsbrand, Mavesmerter, Sure opstød
Tendens til blødninger
Almindelige (1-10%)
Blødning fra mave-tarmkanalen, Blødning i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Opkastning
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Hovedpine, Søvnløshed
Nældefeber
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Opkastning af blod
Åndenød
Svimmelhed
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Hul på tarmen
Hjerneblødning, Karbetændelse
Blodmangel
Lavt blodsukker
Høretab
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse, Mundbetændelse
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder
Påvirkning af nyrerne
Ikke kendt
Forhøjet blodtryk, Hjertesvigt, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen

Øresusen (tinnitus) eller hørenedsættelse kan være et tidligt tegn på forgiftning.


Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved:

 • svær overfølsomhed over for acetylsalicylsyre, paracetamol eller NSAID (midler mod gigt og smerter)
 • meget dårligt fungerende hjerte
 • mavesår
 • frisk maveblødning
 • tendens til blødning
 • børn og unge under 15 år med feber. Alvorlige tilfælde med opkastninger og bevidsthedssløring stigende til bevidstløshed (Reyes syndrom) er beskrevet i få tilfælde hos børn, der er behandlet med acetylsalicylsyre for influenza eller skoldkopper. Om acetylsalicylsyre er en medvirkende årsag hertil, er endnu uafklaret.
 • Ved stærkt forhøjet blodtryk må du ikke tage Magnyl® Svage "DAK", før blodtrykket er behandlet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er set en let øget risiko for spontan abort, når smertestillende midler af denne type har været anvendt i starten af graviditeten.

Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Midlet kan bruges i små doser til at forebygge blodpropper efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne. Dog 7 døgn, hvis dit blod skal anvendes til fremstilling af blodpladekoncentrat. Får du præparatet på recept, må du ikke tappes.

Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.Virkning
 • Virker ved at hæmme blodpladernes tendens til at klæbe til karvæggen og til at klumpe sig sammen. Herved nedsættes risikoen for dannelse af blodpropper.
 • Virkningen er maksimal 20-120 minutter efter indtagelse.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg (delekærv) acetylsalicylsyre (ASA).Særlige advarsler
 • Må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.
 • Du bør holde op med at tage Magnyl® Svage "DAK" ca. 5 dage før en større planlagt operation.
 • Fortæl din tandlæge, hvis du tager Magnyl® Svage "DAK".
 • Magnyl® Svage "DAK" skal anvendes med forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for blødninger i mave-tarmkanalen.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for mesalazin-præparater (midler mod tarmsygdom) pga. risiko for krydsallergi.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 10-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ved samtidig behandling med midler mod gigt og smerter (celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen) er der øget risiko for mavesår.
 • Ved samtidig anvendelse af ibuprofen, skal Magnyl® Svage "DAK" tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • Ved samtidig behandling med NOAK (ikke vitamin-K antagonister) er der øget blødningsrisiko.
 • Syrepumpehæmmere mod mavesår kan nedsætte virkningen af Magnyl® Svage "DAK".
 • Magnyl® Svage "DAK" kan øge virkningen af andre blodfortyndende midler og af methotrexat (middel mod leddegigt).
 • Acetylsalicylsyre i smertestillende doser nedsætter virkningen af probenecid (middel mod urinsyregigt) og ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk).
 • Acetylsalicylsyre i smertestillende doser øger virkningen af valproat (middel mod epilepsi).
 • Tabletbehandling med binyrebarkhormoner kan ved langtidsbehandling nedsætte effekten af Magnyl® Svage "DAK".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter150 mg 100 stk. Udgået 25-02-2019

Substitution
filmovertrukne tabletter 150 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI