Annonce

Marplan®


Producent: MediLink

Indeholder
Marplan® er et middel mod depression. Ikke-selektiv MAO-hæmmer.

Virksomme stoffer
Isocarboxazid

Anvendelse

Marplan® anvendes til behandling af depression.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis startes med 1 tablet (10 mg) i døgnet i én dosis om morgenen, der gradvist øges til sædvanligtvis højst 60 mg i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-4 tabletter (20-40 mg) i døgnet i én dosis om morgenen.

Bemærk:

 • Forsigtighed ved brug til ældre.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 16 år.


Mulige bivirkninger
De hyppigste bivirkninger ses oftere ved højere doser.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben
Døsighed, Svimmelhed, Søvnløshed
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Muskelkramper
Forvirring, Nervebetændelse fx på arme og ben, Rysten, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet blodtryk
Blodmangel
 • Selvmordsadfærd er forekommet med ukendt hyppighed.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depression.

Bør ikke anvendes

Marplan® bør ikke anvendes:

 • hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • ved alvorlig hjerte-karsygdom eller alvorlig karsygdom i hjernen.

Der er en række andre midler og fødevarer, som ikke må indtages mens man er i behandling med Marplan®. Se Særlige advarsler og Brug af anden medicin.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet mono-amino-oxidase (MAO), som medvirker ved nedbrydningen af en række signalstoffer, bl.a. noradrenalin, serotonin og dopamin i hjernen. Signalstofferne har betydning for impulsoverførslen i hjernen, og reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Virkningen varer 2-3 uger efter, at behandlingen er ophørt.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) isocarboxazid.Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning og bør undgås.
 • Risiko for forgiftning ved samtidig indtagelse af fødevarer, der har et højt indhold af stoffet tyramin, typisk fødevarer, der har været gennem fermentering eller lignende, fx lagret ost, pølser, marineret sild, fermenterede sojaprodukter (sojasovs, tofu), visse typer øl.

  Desuden forsigtighed ved indtag af fødevarer med højt indhold af stoffet tryptophan - bl.a. æg (særligt hviden), visse typer ost (fx parmasan), sojaprodukter, sesamfrø, visse typer kød.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre og svækkede samt ved:
  • epilepsi
  • for højt stofskifte
  • ændringer i blodets sammensætning
  • diabetes
  • manio-depressiv sygdom
  • psykoser.
 • Hvis man får hjertebanken eller hyppig hovedpine, skal lægen kontaktes.
 • Man skal normalt have målt blodtryk og have taget ekg før behandlingen startes.
 • Behandlingen bør om muligt stoppes 2 uger før operation eller undersøgelse, hvor man skal i fuld bedøvelse.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Der er en lang række midler man ikke må tage sammen med Marplan®, herunder også midler man kan få i håndkøb. Der skal normalt gå mindst 2 uger, fra man er stoppet med at tage Marplan®, til midlerne kan bruges.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Følgende midler må ikke tages sammen med Marplan®:

 • Amfetamin (middel mod ADHD)
 • Andre MAO-hæmmere
 • Bupropion (middel til rygeafvænning)
 • Buspiron (beroligende middel)
 • Carbamazepin (middel mod epilepsi)
 • Levodopa (middel mod Parkinsons sygdom)
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon
 • Triptaner (midler mod migræne)
 • Tryptophan (findes i midler til kunstig ernæring)
 • Visse midler mod depression (visse tricykliske antidepressiva, SSRI og SNRI)
 • Visse midler mod fedme (fx amfepramon)
 • Visse stærke smertestillende midler (fx fentanyl, petidin, tramadol)
 • Visse øjenmidler og hostemidler.

Andre midler med risiko for ændring i virkning eller bivirkninger:

 • Lokalbedøvende midler
 • Midler, der stimulerer centralnervesystemet - fx methylphenidat (middel mod ADHD)
 • Midler mod diabetes
 • Midler mod forhøjet blodtryk
 • Midler til bedøvelse (anæstesi)
 • Phenobarbital (epilepsimiddel)
 • Visse midler mod Parkinsons sygdom
 • Visse antihistaminer
 • Visse midler mod psykoser.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mg
Pris i kr. 576,55

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI