Annonce

Marplan®


Producent: MediLink

Indeholder
Marplan® er et middel mod depression. Ikke-selektiv MAO-hæmmer.

Virksomme stoffer
Isocarboxazid

Anvendelse

Marplan® anvendes til behandling af depression.


Dosering

Findes som tabletter.

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 3 tabletter (30 mg) i døgnet i én dosis om morgenen. Dosis kan øges til 5 tabletter (50 mg) i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 tabletter (10-20 mg) i døgnet i én dosis om morgenen. 
 • ÆldreBegyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 tabletter (20 mg) i døgnet i én dosis om morgenen.


Mulige bivirkninger
De hyppigste bivirkninger ses oftere ved højere doser.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben
Døsighed, Svimmelhed, Søvnløshed
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forvirring, Nervebetændelse fx på arme og ben, Rysten, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet blodtryk
Blodmangel
 • Selvmordsadfærd er forekommet med ukendt hyppighed.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depression.

Bør ikke anvendes

Marplan® bør ikke anvendes:

 • til børn
 • ved forhøjet blodtryk
 • ved dårligt fungerende lever
 • hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • ved meget dårligt fungerende nyrer
 • ved alvorlig hjerte-karsygdom
 • hvis man tidligere har lidt af alvorlig eller hyppig hovedpine.

Der er en række andre midler og fødevarer, som ikke må indtages mens man er i behandling med Marplan®. Se Særlige advarsler og Brug af anden medicin.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning

Virker ved at hæmme enzymet mono-amino-oxidase (MAO), som medvirker ved nedbrydningen af en række signalstoffer, bl.a. noradrenalin, serotonin og dopamin i hjernen. Signalstofferne har betydning for impulsoverførslen i hjernen, og reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.

Virkningen varer 2-3 uger efter, at behandlingen er ophørt.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) isocarboxazid.Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Risiko for forgiftning ved samtidig indtagelse af fødevarer, der indeholder stoffet tyramin, fx marineret sild, ost, rødvin. 
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre og svækkede samt ved:
  • dårligt fungerende nyrer
  • epilepsi
  • for højt stofskifte
  • ændringer i blodets sammensætning
  • diabetes
  • manio-depressiv sygdom
  • psykoser.
 • Det anbefales, at leverens funktion kontrolleres regelmæssigt. Ved tegn på leverskade, bør behandlingen stoppes.
 • Hvis man får hjertebanken eller hyppig hovedpine, skal lægen kontaktes. 
 • Behandlingen bør stoppes 2 uger før operation eller undersøgelse, hvor man skal i fuld bedøvelse.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Marplan® forstærker virkningen af phenobarbital (epilepsimiddel), insulin (middel mod diabetes), midler mod diabetes, midler mod forhøjet blodtryk, visse stærktvirkende smertestillende midler, visse midler mod Parkinsons sygdom, visse antihistaminer og visse midler mod psykoser.
 • Marplan® må ikke tages, hvis man er i behandling med methylphenidat (centralstimulerende), levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), midler mod fedme (amfepramon og sibutramin), visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva, SSRI og SNRI), bupropion (middel til rygeafvænning), andre MAO-hæmmere, visse stærke smertestillende midler (fx tramadol), midler mod migræne (triptaner) samt visse øjenmidler og hostemidler. Alle disse midler må først tages 14 dage efter endt behandling med Marplan®.
 • Samtidig behandling med buspiron (beroligende middel) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Brug af naturlægemidler, der indeholder perikon, bør undgås under behandlingen og i mindst 2 uger efter, at man er holdt op med at tage Marplan®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter10 mg 56 stk. 580,40

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI