Annonce

Maviret, komb.


Producent: AbbVie

Indeholder
Maviret et middel mod leverbetændelse. Virusmiddel.

Virksomme stoffer
Glecaprevir
Pibrentasvir

Anvendelse

Maviret anvendes til behandling af kronisk leverbetændelse (hepatitis C).

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne samt børn 12 år og derover

 • 3 tabletter 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke knuses eller tygges.
 • Hvis du har opkastning inden for 3 timer efter indtagelse af tabletterne, skal du tage 3 nye tabletter.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 18 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 18 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 12 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Diarré, Kvalme


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme to proteiner, der er nødvendige, for at hepatitis C-virus kan formere sig og dermed inficere nye celler.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-9 timer (glecaprevir) og 23-29 timer (pibrentasvir).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg glecaprevir og 40 mg pibrentasvir.Særlige advarsler

Maviret skal anvendes med forsigtighed:

 • Behandling med Maviret udelukker ikke risikoen for at smitte andre.
 • Du bliver undersøgt for en anden type leverbetændelse (hepatitis B), fordi der under behandling med Maviret er risiko for et tilbagefald med et nyt udbrud af hepatitis B, hvis du tidligere har haft hepatitis B.
 • Hvis du har begge typer leverbetændelse (hepatitis B og C) bliver din behandling kontrolleret yderligere.
 • Erfaring savnes vedr. levertransplanterede.

Nedsat leverfunktion

 • Bør anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Maviret nedsætter virkningen af en række lægemidler, som ikke må tages sammen med Maviret, fx:
  • visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon)
  • visse midler mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)
  • naturlægemidler med perikon.
 • Maviret må ikke tages sammen med ethinylestradiol (østrogen), fordi der er risiko for leverpåvirkning.
 • Maviret øger virkningen af dabigatranetexilat (blodfortyndende middel), og de to midler må ikke tages sammen.
 • Maviret øger virkningen af statiner (kolesterolsænkende midler), og der gælder følgende for brug af statiner sammen med Maviret:
  • Atorvastatin eller simvastatin må ikke anvendes.
  • Lovastatin bør ikke anvendes. Ved evt. brug er maksimal dosis af lovastatin 20 mg i døgnet.
  • Forsigtighed med maksimal dosis af pravastatin på 20 mg i døgnet.
  • Forsigtighed med maksimal dosis af rosuvastatin på 5 mg i døgnet.
  • Forsigtighed med lav begyndelsesdosis af fluvastatin.
 • Ved samtidig brug af visse HIV-midler øges virkningen af Maviret eller af HIV-midlerne. Ved samtidig brug gælder:
  • Atazanavir må ikke anvendes.
  • Efavirenz, darunavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir bør ikke anvendes.
 • Ved samtidig brug af Maviret og visse midler mod afstødning af organer efter transplantation gælder:
  • Maksimal dosis af ciclosporin på 100 mg i døgnet.
  • Tacrolimus kan anvendes med forsigtighed.
 • Maviret øger virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Samtidig brug af en række lægemidler kan nedsætte virkningen af Maviret, fx:
  • Crizotinib (middel til immunterapi)
  • Lumacaftor (middel mod cystisk fibrose)
  • Visse epilepsimidler (eslicarbazepin, oxcarbazepin).
 • Omeprazol (syrepumpehæmmer) nedsætter virkningen af Maviret, og daglig dosis på 40 mg omeprazol anbefales ikke.
 • Ved samtidig brug af K-vitamin-antagonister (blodfortyndende midler) kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) omhyggeligt, fordi Maviret kan påvirke denne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 84 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100+40 mg
Pris i kr. 132.705,70

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI