Annonce

Mayzent®

L04AA42

Mayzent® er et middel mod multipel sklerose.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Mayzent® anvendes til visse stadier af multipel sklerose.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Inden behandlingsstart vil din læge tage en blod- eller spytprøve for at vurdere, hvilken dosis der passer til dig, da dosis er individuel og afhænger af din såkaldte genotype.

I sjældne tilfælde kan resultaterne af prøven vise, at du ikke må tage Mayzent®.

Findes som tabletter.

Bemærk:

 • I løbet af de første 6 dages indledende behandling skal dosis tages én gang i døgnet om morgenen med eller uden mad.
 • Tabletterne skal synkes hele evt. med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.

Glemt dosis dag 1-6

  • Ved glemt dosis på dag 1-6 skal behandlingen genstartes fra dag 1 med en ny pakning.

Glemt dosis efter dag 6

  • Ved glemt dosis efter dag 6 springes den glemte dosis over, og der fortsættes med næste dosis på planlagt tidspunkt .

Genstart efter afbrydelse af behandlingen

  • Hvis behandlingen afbrydes i 4 eller flere sammenhængende dage, skal Mayzent® startes forfra med en ny pakning.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Forhøjet blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forstyrrelse af hjerterytmen, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre.
Hævelse inde i øjet.
Diarré, Kvalme.
Kraftesløshed.
Helvedesild.
Kramper, Smerter i arme og ben.
Hudkræft, Modermærkekræft.
Svimmelhed.
Dårligt fungerende lunger.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt.Svampeinfektion - evt meningitis.

*Du skal kontakte din læge, hvis du opdager forandringer på huden, der bør undersøges nærmere.

Bør ikke anvendes

Må ikke anvendes:

 • ved kendt nedsat immunforsvar, da risikoen for infektioner er stor.
 • hvis du tidligere har haft infektion i hjernen, der skyldes virus, eller haft meningitis.
 • hvis du har kræft.
 • hvis du inden for de sidste 6 måneder har haft hjerteanfald, ustabil hjertekrampe, slagtilfælde eller visse typer hjertesvigt.
 • hvis du har uregelmæssig eller unormal hjerterytme (arytmi), og du ikke har en pacemaker.
 • hvis blodprøver viser, at du ikke kan nedbryde dette lægemiddel i tilstrækkelig grad.

Særlige advarsler

Infektionsrisiko

 • Inden behandlingsstart og 3-4 måneder efter opstart af behandling skal du have taget blodprøver og mindst én gang om året herefter og ved tegn på infektion.
 • På grund af risiko for eller forværring af infektion, bør du ikke behandles med Mayzent®, før eventuel infektion er overstået.
 • Der er indberettet tilfælde af hjernehindebetændelse (kryptokok-meningitis) efter markedsføringen af lægemidler, der virker på samme måde som Mayzent®. Symptomerne på denne form for meningitis er typisk hovedpine forbundet med mentale ændringer som fx konfusion, hallucinationer og/eller personlighedsændringer. Søg straks læge hvis du oplever disse symptomer.

Vaccine

 • Har du ikke haft skoldkopper eller er vaccineret, skal du muligvis vaccineres for skoldkopper før behandlingsstart.
 • Du må ikke få visse typer vacciner (kaldet levende, svækkede vacciner) under og i op til 4 uger efter ophør med behandling

Hjerte-kar-sygdomme

 • Bør anvendes med forsigtighed, hvis du har hjerte-kar-sygdomme eller tidligere haft en hjerneblødning/blodprop i hjernen, eller hvis du tager medicin for at sænke pulsen. Evt. skal du observeres i en periode på 6 timer efter den første dosis Mayzent®.
 • Blodprøver, leverblodprøver og blodtryk skal ofte kontrolleres under behandlingen.

Andre særlige advarsler

 • På grund af risiko for hævelser inde i øjet (makulært ødem) eller ved synsforstyrrelser bør du undersøges af en øjenlæge 3-4 måneder efter påbegyndt behandling. Har du tidligere haft årehindebetændelse (uveitis) i øjet eller har diabetes, har du øget risiko for disse øjenhævelser. Øjenkontrol bør foretages både før og under behandling med Mayzent®.
 • Sollys uden beskyttelse samt solarier og fototerapi skal undgås på grund af risiko for modermærkekræft.
 • Ved behandlingens start skal du have undersøgt huden og derefter hver 6.-12. måned efter lægens vurdering.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af kræftmidler eller lægemidler, der påvirker immunforsvaret, frarådes. Binyrebarkhormoner kan dog anvendes kortvarigt.
 • Levende svækkede vacciner i op til 4 uger efter behandling bør undgås.
 • Der er øget risiko for langsom puls ved samtidig brug af beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk), antiarytmika (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), calcium-blokkere (midler mod hjerte- og kredsløbslidelser) og digoxin (hjertemedicin), kolinesterasehæmmere (midler mod demens) eller pilocarpin (øjenmiddel mod grøn stær). Kombinationen anbefales ikke.
 • Fluconazol (svampemiddel) og visse andre lægemidler kan øge niveauet af Mayzent® i blodet og frarådes at blive anvendt i kombination med Mayzent®.
 • Visse midler mod epilepsi (fx carbamazepin) og andre lægemidler (fx midler mod tuberkulose og perikon) kan sænke niveauet af Mayzent® i dit blod og dermed forhindre det i at virke rigtigt.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 måneds karantæne).

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Indeholder det aktive stof siponimod, som også kaldes en S1P-receptormodulator.
 • Ved sklerose angriber kroppens eget immunsystem centralnervesystemet (CNS). Mayzent er med til at beskytte CNS mod angreb ved at nedsætte de hvide blodlegemers evne til at bevæge sig frit i kroppen og dermed forhindre dem i at nå frem til hjernen og rygmarven og ødelægge den.
 • Halveringstiden () er ca. 30 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,25 mg, 1 mg eller 2 mg siponimod (som siponimodfumarsyre).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 0,25 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,25 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 0,25 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Lecithin (soja) (E322) : filmovertrukne tabletter 0,25 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 0,25 mg12 stk. (blister)1.860,35
(Recept)filmovertrukne tabletter 1 mg28 stk. (blister)15.106,20
(Recept)filmovertrukne tabletter 2 mg28 stk. (blister)15.106,20

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 0,25 mg
PrægT,
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 0,25 mg
filmovertrukne tabletter 1 mg
PrægL,
KærvIngen kærv
Farvelys lilla
Mål i mm.6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 1 mg
filmovertrukne tabletter 2 mg
PrægII,
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 2 mg

Revisionsdato

to. 9. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI