Annonce

Metformin "Aurobindo"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Metformin "Aurobindo" er et middel mod diabetes 2.

Virksomme stoffer
Metformin

Anvendelse

Metformin "Aurobindo" anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion. 

Denne form for behandling anvendes fortrinsvis til overvægtige personer.


Dosering

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. 500 mg 1-2 gange i døgnet.
 • Herefter øges dosis med 500 mg om ugen.
 • Dosis kan øges til højst 1.000 mg 3 gange i døgnet.

Børn > 10 år

 • 500-850 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til højst 2.000 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Bemærk:

 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.
 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Smagsforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverpåvirkning*
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B12-vitamin**
Rødme

* Enkeltstående tilfælde, fx leverbetændelse, som forsvinder igen, når behandlingen med metformin ophører.

** Ved langtidsbehandling kan der opstå mangel på vitamin B12.

Bemærk:

 • Ved fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær og voldsom kraftesløshed er der risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), se Særlige advarsler.

Bør ikke anvendes

Metformin "Aurobindo" bør ikke anvendes ved:

 • Alvorlig hjertesygdom
 • Alvorlig leversygdom
 • Alvorlig nyresygdom
 • Diabetisk koma
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Meget dårligt fungerende nyrer
 • Større operationer.

Der bør holdes pause ved:

 • Dehydrering
 • Alvorlig infektionssygdomme.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Bør kun anvendes i særlige tilfælde i samarbejde med specialist.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg, 850 mg eller 1.000 mg (delekærv) metforminhydrochlorid svarende til 390 mg, 663 mg eller 780 mg metforminbase.Særlige advarsler

Metformin "Aurobindo" skal anvendes med forsigtighed:

 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet kontrastmidler med jod ind i en blodåre, skal du holde op med at tage Metformin "Aurobindo" 3 dage før undersøgelsen. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Vitamin B12-koncentration måles mindst hvert andet år.
 • Leverfunktion en bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion. Nyrefunktionen overvåges omhyggeligt ved samtidig brug af en række lægemidler, fx slyngediuretika.
 • Kombinationen af alkohol og metformin kan give symptomer som maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret. Du bør ikke drikke store mængder alkohol når du tage metformin. Dette gælder især, hvis din lever fungerer dårligt, eller hvis du er meget mager.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (visse beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret, og en justering af metformindosis kan derfor være nødvendig.
 • Binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Metformin "Aurobindo".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter500 mg 100 stk. 35,45
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter500 mg 400 stk. 72,30
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter850 mg 100 stk. (blister) 44,50
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter850 mg 100 stk. 34,10
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter1000 mg 60 stk. 34,35

Substitution
filmovertrukne tabletter 500 mg
Metformin "Actavis"TEVA Metformin
Metformin "Teva"TEVA Metformin
Metformin "Bluefish"Bluefish Metformin
Metformin "Orifarm"Orifarm Generics Metformin
Metformin "Sandoz"Sandoz Metformin
MitforgenMylan Metformin
filmovertrukne tabletter 850 mg
Metformin "Actavis"TEVA Metformin
Metformin "Teva"TEVA Metformin
Metformin "Orifarm"Orifarm Generics Metformin
Metformin "Sandoz"Sandoz Metformin
MitforgenMylan Metformin
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Metformin "Actavis"TEVA Metformin
Metformin "Stada"STADA Nordic Metformin
Metformin "Teva"TEVA Metformin
Metformin "Bluefish"Bluefish Metformin
MitforgenMylan Metformin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI